Cách cài Phần mềm chấm công ronald jack cho nhiều máy tính

Ngày đăng: 18/07/2018 13:20

Siêu thị máy chấm công hưỡng dẫn Cách cài Phần mềm chấm công ronald jack cho nhiều máy tính qua mạng Lan Hoặc qua mạng internet.

Đối với các công ty nhiều nhân viên có nhiều nhân sự cùng làm việc chung trên một phân mềm là điều hết sức cần thiết. Phần mềm chấm công roanld jack pro là phần mềm có tính năng làm việc qua mạng lan hoặc qua mạng internet.

Cầu hình SQL nơi chứa DATA phần mềm chấm công ronald jack.

  • Mở chương trình SQL Server Management –>  Connect –> Click chuột vào secuirity –> Login –> Click chuột phải vào Sa — > chọn Properties –> Click vào General –>khai báo lại mật khẩu –> Bỏ Ô Enforce password policy.

–> Click chuột status –> Chọn Enabeld –>Ok.

  • Click chuột phải vào tên server SQL chọn Properties  như hình dưới.

Click vào sicurity –> click chuột vào ô SQL server and Windows Authentication mode –> Ok

Xong restar lại SQL 

Bước tiếp theo chúng tao mở configuration tools –> chọn SQL server configuration manager  như hình dưới

/  

Bước tiếp theo click chuột vào SQL server … network configuration như hình dưới. Làm theo 3 bước.

Vào control panel tắt firewall hoặc mở port sql

Khi đã cấu hính DATA SQL thành công chúng ta mở sql management studio copy servername quá máy tính cần cài phần mềm mở phần mềm chấm công ronald jack pro past username vào phần mềm server trên phần mềm ronald jack pro(1), và user: sa và pass của sql máy chủ(2,3). Copy tên database trên sql máy chấm chủ(4) xọng chọn kết nối. làm như hình dưới.

Liên hệ 0908935129

  0912922967