xóa dữ liệu chấm công trên máy chấm công vân tay

Ngày đăng: 22/05/2018 20:09

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn xóa dữ liệu chấm công trên máy chấm công vân tay thông dụng trên thị trường hiện nay như ronald jack, zkteco, wise eye, mita, gigata, kobio.

Liên hệ trực tiếp: 0908  935  129

Mỗi một máy chấm công vân tay, khuôn mặt, thẻ cảm ứng nói chung là máy chấm công kết nối máy tính có bộ nhớ lưu trữ số lần chấm công khác nhau, thường từ 50.000 lần tới 200.000 lần tùy vào từng cấu hình của máy chấm công. Khi công ty bạn sử dụng máy chấm công tới giới hạn lưu trữ chấm công của máy, thì khi đó nhân viên chấm công máy sẽ thông báo “Bộ nhớ bị đầy” và mọi người sẽ không thể tự chấm công cho mình được nữa (máy không thể lưu trữ thêm dữ liệu chấm công).

Hướng dẫn xóa bộ nhớ đầy trên máy chấm công từ phần mềm chấm công Ronald Jack Pro

  • Máy chấm công – kết nối máy chấm công – trình đơn – hoạt động khác – Xóa toàn bộ dữ liệu chấm công

Xem hướng dẫn khác tại Ronald Jack Việt Nam

  0912922967