Xóa dữ liệu bị đầy trên máy chấm công mitaco 2012

Ngày đăng: 08/05/2019 21:59

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn Xóa dữ liệu bị đầy trên máy chấm công mitaco 2012 hoặc mitaco 5v2.

Máy chấm công vân tay thường không cài đặt tự động xóa thì khi sử dụng một thời gian sẽ bị đầy. Nếu máy chấm công vân tay bị đầy bộ nhớ sẽ không nhận dữ liệu chấm công khi nhân viên chấm công. Có máy chấm công báo hiệu dữ liệu bị đầy có máy không báo. Để xóa dữ liệu bị đầy trên máy chấm công vân tay sử dụng phần mềm chấm công mitaco là theo các bước sau.

  1. Máy chấm công – Kết nối máy chấm công – Thông tin máy chấm công –> làm theo hướng dẫn hình dưới(Lưu ý trước khi xóa phải dữ liệu chấm công về máy tính trước.) Làm theo 3 bước

 

 

  0912922967