sửa lỗi báo cáo cho phần mềm chấm công mitaco

Ngày đăng: 06/04/2018 18:25

Siêu Thị Máy Chấm Công cung cấp dịch vụ sửa lỗi báo cáo cho phần mềm chấm công mitaco 5v2, mitaco 2012 với giá rẻ nhất trên toàn quốc.

Liên hệ sửa gấp: 0908  935  129

Hiện nay phần mềm chấm công mitaco tất cả các phiên bản qua quá trình sử dụng một thời gian sẽ xảy ra lỗi và xóa dữ liệu chấm công. Nguyên nhân do lỗi tính công của phần mềm mitaco là do phần mềm đã quá cũ. Nếu phần mềm báo lỗi khi tính công thì quý khách nên dùng lại liên ngay với nhà cung cấp. Nếu quý khách click và tính công nhiều lần phần mềm sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên máy chấm công.

Siêu Thị Máy Chấm Công chuyên cung cấp dịch vụ về phần mềm mitaco.

sửa lỗi phần mềm chấm công mitaco

Lấy lại phần mềm chấm công mitaco đã mất

Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công mitaco

cung cấp số đăng ký phần mềm chấm công mitaco

Dịch vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm công mitaco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mềm chấm công thay thế phần mềm chấm công mitaco là Ronald Jack Pro được bảo hành vĩnh viễn. Tải Về

 

  0912922967