Số đăng ky phần mềm chấm công mita pro hỗ trợ khai báo sử dụng

Ngày đăng: 29/12/2018 21:54

Siêu thị máy chấm công cung cấp Số đăng ký phần mềm chấm công mita pro hỗ trợ khai báo sử dụng và hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mita pro v1, mita pro v2.

Liên hệ Zalo, Viber: 0908 935  129 –  0966 102  776

>>Yêu Cầu Gửi Số Đăng Ký<<<<<

Link tải phần mềm chấm công ronald jack miễn phí tải về

Số đăng ký phần mềm chấm công mita pro dùng để đăng ký và kích hoạt sử dụng máy chấm công vân tay thông dụng trên thị trường hiện nay. Key phần mềm chấm công mita pro đăng ký sử dụng phần mềm với máy chấm công vân tay để tải dữ liệu từ máy chấm công về máy tính. Nếu không đăng sẽ không thực hiện tải dữ liệu chấm công.

Phần mềm MITA pro v1, v2 32bit và 64 bit
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Khai báo máy chấm công
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  | Tải nhân viên về máy tính
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Khai ca làm việc
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Lịch trình vào ra
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Khai báo lương
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Tạo lịch trình cho ca làm việc
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Sắp xếp lịch trình cho nhân viên
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Thêm giờ cho nhân viên
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Xuất báo biểu
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA pro  : Tổng hợp các báo biểu xuất excel

Quý khách tham khảo phần mềm chấm công ronald jack pro quản lý chấm công nhân viên trực tuyến qua mạng internet.

 

 

 

 

 

 

  0912922967