số đăng ký máy chấm công wise eye miễn phí

Ngày đăng: 19/04/2018 22:40

Siêu thị máy chấm công cung cấp số đăng ký máy chấm công wise eye miễn phí khi mua máy chấm công tại sieuthimaychamcong.vn

Liên hệ lấy số ngay: 0908  935   129

Yêu Cầu Gửi Số Đăng Ký<<<<<

Số đăng ký là phần rất quan trọng khi sử dụng phần mềm để kết nối máy chấm công vân tay. Siêu thị máy chấm công chuyên cung cấp số đăng ký máy chấm công wise eye trên toàn quốc

Khi khai báo máy chấm công đúng số đăng ký của máy chấm công, bạn có toàn quyền khai thác các tính năng kết nối với máy chấm công của phần mềm chấm công như:

– Tải nhân viên về máy tính.

– Upload nhân viên lên máy chấm công.

– Tải dữ liệu chấm công.

– Đồng bộ thời gian cho máy chấm công, xem ngày giờ trên máy chấm công.

– Xóa toàn bộ dữ liệu của máy chấm công.

– Xóa nhân viên quản lý, xóa dữ liệu chấm công.

Siêu thị máy chấm công cung cấp tất cả các loại số đăng ký active các phần mềm chấm công tiếng Việt dùng cho các loại máy chấm công như: Ronald jack, Mita, Wise Eye, Granding, ZKTeco, Silicon, Gigata, Osin, ZKSoftware,..

Tải phần mềm chấm công miễn phí dùng cho máy chấm công vân tay tải về

 

  0912922967