Ronald jack Offical phiên bản mitapro 2020

Lượt xem: 521
Giá: Liên hệ

Phần mềm chấm công Ronald Jack Offical phiên bản Mitapro. Hãng chấm công mitapro vừa đóng gói phần mềm Ronald Jack Offical từ phần mềm chấm công mitapro phiên bản 2020. Quý hàng hàng sửa dụng máy chấm công Roanld Jack và sử dụng phần mềm chấm công ronald jack lưu ý. Phần mềm chấm công Ronald Jack chính hãng tải tại trang chủ Ronald jack việt nam là: ronaldjacksoftware.com

Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Phân phối – Dự án
Kỹ thuật – BH
Chi tiết sản phẩm

Phần mềm chấm công Ronald Jack Offical phiên bản Mitapro. Hãng chấm công mitapro vừa đóng gói phần mềm Ronald Jack Offical từ phần mềm chấm công mitapro phiên bản 2020. Quý hàng hàng sửa dụng máy chấm công Roanld Jack và sử dụng phần mềm chấm công ronald jack lưu ý. Phần mềm chấm công Ronald Jack chính hãng tải tại trang chủ Ronald jack việt nam là: ronaldjacksoftware.com

Giao diện Ronald jack software chính hãng:

ronald jack chính hãng

Giao diện phần mềm chấm công Ronald Jack offical đóng gói từ phần mềm chấm công mitapro 2020

Ronald jack offical

Ronald jack offical là phần mềm do mitapro đóng gói

Sao chép từ phần mềm chấm công mitapro nên giao diện và tính năng giống 100% phần mềm mitapro.

Phần mềm chấm công ronald jack offical sao chép mitapro 2020 dùng để kết nối với máy chấm công và truy xuất giờ làm việc của nhân viên. Mitapro cho chúng ta các bảng  chấm công hàng ngày, bảng chấm công theo tháng bằng excel, bảng chấm công theo giờ bằng excel và rất nhiều báo cáo chi tiết khác bằng excel rất tiện dụng .

Phần mềm chấm công ronald jack offical sao chép mitapro 2020 hỗ trợ kết nối với máy chấm công rất hiệu quả thông qua USB, mạng lan và cả kết nối từ xa cho việc quản lý và truy xuất dữ liệu dễ dàng dù bạn ở bất cứ nơi nào có internet và máy tính.

Phần mềm chấm công Ronald Jack offical phiên bản mitapro có các tính năng.

1        Nhân viên -> giúp thêm xóa sửa nhân viên một cách nhanh chóng.

2        Giờ chấm công -> giúp báo cáo giờ chấm công của nhân viên ( chỉ xem giờ và số lần chấm công của nhân viên trên máy theo ngày-tháng-năm.

3        Báo cáo -> giúp báo cáo chi tiết hơn về chấm công của nhân viên bao gồm đi trễ về sớm, thời gian làm việc, thời gian tăng ca, và các loại báo cáo khác.

4        Ca làm việc -> giúp cài đặt ca làm việc cho nhân viên để có báo cáo chi tiết nêu trên.

5        Lịch trình vào ra -> giúp tạo lịch trình cho nhân viên.

6        Lịch trình ca làm việc -> giúp tạo lịch trình làm việc cho nhân viên.

7        Gán ca cho nhân viên -> giúp gán đúng ca làm việc linh hoạt cho nhân viên.

8        Máy chấm công -> trong mục này có 3 lựa chọn: ( chỉ thực hiện khi kết nối bằng dây mạng )

–         Tải nhân viên về máy tính -> tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính

–         Tải dữ liệu chấm công -> tải giữ liệu chấm công từ máy chấm công về máy tính

–         Tải nhân viên lên máy chấm công -> tải tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công mực này giúp đưa tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công nhanh nhất.

Tính công phần mềm ronald jack offical sao chép ừ phần mềm mitaopro 2020

  0912922967