Fingerprint access control software

Lượt xem: 1605
Giá: Liên hệ
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Phân phối – Dự án
Kỹ thuật – BH
Chi tiết sản phẩm

Phần mềm fingerprint access control software chuyên dùng cho kiểm soát cửa ra vào, dùng kiểm soát số lượng người ra vào công  ty, kiểm soát giờ sắp lịch ra vào.

 

  0912922967