Phần mềm máy chấm công adel miễn phí tải

Ngày đăng: 29/12/2018 14:56

Siêu thị máy chấm công cung cấp phần mềm dùng cho máy chấm công adel tại việt nam, phần mềm máy chấm công adel bằng tiếng việt dễ dàng sử dụng cho người việt.

Tải phần mềm máy chấm công adel tại việt nam tải về

Máy chấm công adel tại việt nam đa số  dùng phần mềm chấm công att bằng tiếng anh khó sử dụng cho người việt hoặc phần mềm chấm công att dịch tiếng việt không phù hợp với cách tính công cho các công ty tại việt nam.

Siêu thị chấm công giới thiệu một phần mềm chấm công bằng tiếng việt chuyên dùng cho máy chấm công vân tay tại việt nam với nhiều tính năng ưu việt và các nhiều dạng báo cáo phù hợp với các doanh nghiệp tại việt nam. Phần mềm chấm công chuyên nghiệp ronald jack pro chuyên dùng cho máy chấm công. Phần mềm máy chấm công adel được tặng miễn phí khi mua hàng tại hệ thống siêu thị máy chấm công

Phần mềm chấm công ronald jack pro Xuất Báo cáo:    


–    Xuất ra file txt hoặc file tùy ý với nội dung là giờ chấm công thô, không qua tính toán
–    Xuất ra file excel giờ chấm công thô, có thể xuất nhiều lần vào ra không giới hạn theo mẫu hàng ngang
–    Xuất ra Excel nhân viên vắng trong ngày, có đi làm trong ngày Xem mẫu excel
–    Xuất Excel 6 mẫu tính công xuất lưới  Xem mẫu excel
+    Chi tiết : chi tiết từng người, nhiều dòng Xem mẫu excel
+    Chi tiết 2: chi tiết từng người, 1 người 2 dòng hoặc 4 dòng, hoặc 6 dòng theo hàng ngang. Xem mẫu excel
+    Thống kê tháng có tăng ca: công từng ngày của từng người Xem mẫu excel
+    Tổng hợp: không hiện chi tiết, chỉ tính tổng Xem mẫu excel
+    Xuất lưới: hiện đầy đủ các thông tin, nhiều dòng Xem mẫu excel
+    Thống kê : ký hiệu từng ngày của từng người (coi ý nghĩa của các ký hiệu ở sheet danh sách ký hiệu) Xem mẫu excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967