Phần mềm dung cho máy chấm công mita tại việt nam

Ngày đăng: 29/03/2019 14:54

Từ năm 2019 siêu thị máy chấm công hỗ trợ quý khách hàng mua máy chấm công mita tại siêu thị máy chấm công sử dụng phần mềm chấm công ronald jack pro sử dụng cho máy chấm công mita.

Tải phần mềm dùng cho máy chấm công mita tại trang chủ Tải Về

Nhiều khách hàng muốn sử dụng tính năng chấm công online server mà đang sử dụng phần mềm chấm công mita không có tính năng này muốn chuyển sang phần mềm ronald jack online server siêu thị máy chấm công hỗ trợ chuyển đổi phần mềm sang ronald jack pro. Đối khách hàng không mua máy chấm công tại siêu thị máy chấm công thì siêu thị máy chấm công tính phí dịch vụ chuyển đổi lần đầu tiên.

Quyền lợi máy chấm công mita chuyển sang phần mềm ronald jack pro sử dụng đầy đủ tính năng giống như như khách hàng mua máy chấm công ronald jack chính hãng. 

Phần mềm chấm công ronald jack phần mềm quản lý nhân viên.

Phần mềm quản lý chấm công online trực tuyến.

Phần xem công và xuất báo phần mềm chấm công ronald jack.

 • –    Xuất ra file txt hoặc file tùy ý với nội dung là giờ chấm công thô, không qua tính toán
  –    Xuất ra file excel giờ chấm công thô, có thể xuất nhiều lần vào ra không giới hạn theo mẫu hàng ngang
  –    Xuất ra Excel nhân viên vắng trong ngày, có đi làm trong ngày Xem mẫu excel
  –    Xuất Excel 6 mẫu tính công xuất lưới  Xem mẫu excel
  +    Chi tiết : chi tiết từng người, nhiều dòng Xem mẫu excel
  +    Chi tiết 2: chi tiết từng người, 1 người 2 dòng hoặc 4 dòng, hoặc 6 dòng theo hàng ngang. Xem mẫu excel
  +    Thống kê tháng có tăng ca: công từng ngày của từng người Xem mẫu excel
  +    Tổng hợp: không hiện chi tiết, chỉ tính tổng Xem mẫu excel
  +    Xuất lưới: hiện đầy đủ các thông tin, nhiều dòng Xem mẫu excel
  +    Thống kê : ký hiệu từng ngày của từng người (coi ý nghĩa của các ký hiệu ở sheet danh sách ký hiệu) Xem mẫu excel

          +     Có chức năng thật ảo để kiểm xưởng
 • Xuất bản điểm danh chấm công báo cơm.

Xuất chấm công chi tiết:

Xuất thống kê chấm công 2 lần, 4 lần, 6 lần vào ra:

Xuất thống kê theo tổng giờ làm việc và tăng ca.

Xuất lưới chấm công có ký hiệu nơi làm việc:

Xuất bản chấm công tổng hợp:

Còn nhiều dạng báo cáo khác vui tải phần mềm ronald jack về xem hết tính năng
 •    Khai báo nghỉ chế độ, nghỉ phép năm, công tác, nghỉ lễ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967