Phần mềm dùng cho máy chấm công kobio

Ngày đăng: 10/10/2018 11:12

Siêu thị máy chấm công giới thiệu Phần mềm dùng cho máy chấm công kobio tại việt nam có nhiều tính năng phù hợp cho doanh nghiệp việt nam.

Tải phần mềm máy chấm công kobio tải về

Tải phần mềm máy chấm công vân tay kobio tải về

Tải phần mềm máy chấm công khuôn mặt kobio tải về

Tải phần mềm dùng cho máy chấm công hiệu kobio tải về

Phần mềm dùng cho máy chấm công kobio là phần mềm ronald jack pro có nhiều tính năng thích hợp cho các doanh nghiệp việt nam.

  • Tự động tải dữ liệu chấm công theo cách tự động và online
  • Quản lý chấm công từ xa qua mạng internet online
  • Ronald jack phần mềm chấm công trên điện thoại
  • Đồng bộ dữ liệu giữa các máy chấm công vân tay với nhau
  • Tự động nhận ca làm việc nếu nhân viên làm việc nhiều ca
  • Tự động tính công và tổng hợp xuất báo cáo chấm công với nhiều dạng báo cáo phù hợp cho các doanh nghiệp việt nam.

  0912922967