Phần Mềm Chấm Công

Hướng dẫn  tổng hợp phần mềm chấm công Ronald jack Pro

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro v4.0 xem
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro v2.0 xem
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V3.0 Xem
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro USB Xem
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm ronald jack online server Xem
 • Hướng dẫn Tạo Nhân Viên Mới tải lên máy chấm công  Ronald Jack Pro xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro theo cách thủ công

 1. Hướng dẫn tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính Xem
 2. Hướng dẫn tải nhân viên từ máy tính lên máy chấm công Xem
 3. Hướng dẫn tải giờ chấm công trên máy chấm công về máy tính Xem
 4. Hướng dẫn sắp xếp lịch trình làm việc (Gán ca) cho nhân viên Xem
 5. Quy trình tạo ca làm việc cho nhân viên Xem
 6. Hướng dẫn xem công và xuất báo cáo ra excel Xem
 7. Hướng dẫn xuất báo cáo điểm danh nhân viên  XEM
 8. Hướng dẫn chỉnh sửa giờ chấm công trên phần chấm công ronald jack Xem
 9. Hướng dẫn Khai báo ca làm việc Xem
 10. Hướng dẫn Khai báo phòng ban và chuyển phòng ban Xem
 11. Hướng dẫn Khai báo chức danh và lưu chức danh Xem
 12. Hướng dẫn Khai báo thông tin công ty  Xem
 13. Hướng dẫn thêm nhân viên mới trực tiếp vào phần mềm ronald jack Xem
 14. Hướng dẫn cập nhật danh sách nhân viên từ excel vào phần mềm chấm công  xem
 15. Hướng dẫn tạo thẻ chấm công mới cho nhân viên  Xem
 16. Hướng dẫn sửa thẻ chấm công cho nhân viên bị hư thẻ Xem
 17. Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công chất lượng cao ra USB và chép vào máy tính Xem
 18. Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công giá rẻ ra USB và chép vào máy tính Xem
 19. Hướng dẫn xóa nhân viên nghỉ việc trên máy chấm công và phần chấm công  Xem
 20. Hướng bộ nhớ bị đầy trên máy chấm công vân tay Xem
 21. Hướng dẫn phân quyền sử dụng phần mềm chấm công ronald jack xem
 22. Hướng dẫn cách xem IP trên máy tính bạn đang sử dụng Xem
 23. Hướng dẫn phần quyền Administrator cho phần mềm ronald jack Xem
 24. Cài phần mềm chấm công ronald jack pro trên nhiều máy tính Xem
 25. Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công ronald jack pro Xem
 26. Sửa lỗi máy chấm công không kết nối với máy tính xem
 27. Hướng dẫn cấu hình chấm công online mạng Lan và internet  Xem
 28. Hướng dẫn kiểm tra lỗi kết nối máy chấm công với máy tính Xem
 29. Hướng dẫn cấu hình phần mềm ronald jack pro xem qua mạng internet Xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro Online.

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack online Xem

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công v5.1 Xem

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mitaco 5v2, 2012  Xem

 

  0912922967