Phần Mềm Chấm Công

Hướng dẫn  tổng hợp phần mềm chấm công Ronald jack Pro

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro v2.0 xem
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V3.0 Xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro theo cách thủ công

 • Hướng dẫn tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính Xem
 • Hướng dẫn tải nhân viên từ máy tính lên máy chấm công Xem
 • Hướng dẫn tải giờ chấm công trên máy chấm công về máy tính Xem
 • Hướng dẫn sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên Xem
 • Hướng dẫn xem công và xuất báo cáo ra excel Xem
 • Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công chất lượng cao ra usb và chép vào máy tính Xem
 • Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công giá rẻ ra usb và chép vào máy tính Xem
 • Hướng dẫn xóa nhân viên nghỉ việc trên máy chấm công Xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro Online.

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack online Xem

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công v5.1 Xem

 

  0912922967