Phần Mềm Chấm Công

Hướng dẫn  tổng hợp phần mềm chấm công Ronald jack Pro

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro v2.0 xem
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V3.0 Xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro theo cách thủ công

 1. Hướng dẫn tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính Xem
 2. Hướng dẫn tải nhân viên từ máy tính lên máy chấm công Xem
 3. Hướng dẫn tải giờ chấm công trên máy chấm công về máy tính Xem
 4. Hướng dẫn sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên Xem
 5. Hướng dẫn xem công và xuất báo cáo ra excel Xem
 6. Hướng dẫn chỉnh sửa giờ chấm công trên phần chấm công ronald jack Xem
 7. Hướng dẫn Khai báo ca làm việc Xem
 8. Hướng dẫn thêm nhân viên mới trực tiếp vào phần mềm ronald jack Xem
 9. Hướng dẫn cập nhật danh sách nhân viên từ excel vào phần mềm chấm công  xem
 10. Hướng dẫn tạo thẻ chấm công mới cho nhân viên  Xem
 11. Hướng dẫn sửa thẻ chấm công cho nhân viên bị hư thẻ Xem
 12. Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công chất lượng cao ra USB và chép vào máy tính Xem
 13. Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công giá rẻ ra USB và chép vào máy tính Xem
 14. Hướng dẫn xóa nhân viên nghỉ việc trên máy chấm công Xem
 15. Hướng dẫn xóa nhân viên nghỉ việc trên phần mềm chấm công  Xem
 16. Hướng bộ nhớ bị đầy trên máy chấm công vân tay Xem
 17. Hướng dẫn cách xem IP trên máy tính bạn đang sử dụng Xem
 18. Hướng dẫn phần quyền Administrator cho phần mềm ronald jack Xem
 19. Cài phần mềm chấm công ronald jack pro trên nhiều máy tính Xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro Online.

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack online Xem

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công v5.1 Xem

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mitaco 5v2, 2012  Xem

 

  0912922967