Phần mềm chấm công wise eye v4

Ngày đăng: 27/09/2018 11:59

Siêu thị máy chấm công cung cấp dịch vụ Phần mềm chấm công wise eye v4 tại việt giá rẻ nhất.

Liên hệ tư vấn: 0908  935  129

Tải phần mềm chấm công wise eye v4 tải về

cung cấp số đăng lý phần mềm chấm công wise eye v4  liên hệ 

Sửa lỗi phần mềm chấm công wise eye v4

Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công wise eye v4

xem phiên bản phần mềm chấm công mới nhất  xem

Phần mềm chấm công wise eye v4 là phiên bản phần mềm chấm công cũ dùng cho các dòng máy chấm công vân tay cũ.

  • Ứng dụng công nghệ .NET 2.0
  • Sử dụng font Unicode.
  • Khai báo ca làm việc linh hoạt.
  • Phân quyền sử dụng theo công việc và theo cấp dữ liệu.
  • Báo biểu xuất ra trên Excel
  0912922967