Phần mềm chấm công trực tuyến theo cách online server

Ngày đăng: 26/08/2019 18:20

Siêu thị máy chấm công giới thiệu Phần mềm chấm công trực tuyến theo cách online server tốt nhất và tiết kiệm nhất hiện nay.

Liên hệ tư vấn: 0908 935 129  -0908 935 129

Xem các giải pháp khác tại ronald jack việt nam 

Đối cách xem chấm công trực tuyến qua mạng internet bằng máy chấm công vân tay. Nhân viên bấm dấu vân tay tại các máy chấm công lắp đặt khắp nơi lúc phần mềm ronald jack online server tự động nhận dữ liệu chấm công từ các máy chấm công gửi về theo cách online như video dưới.

Đối giải pháp này thì không cần dùng tên miền hoặc IP tĩnh cho máy chấm công tốn chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967