Phần mềm chấm công osin mới nhất

Ngày đăng: 27/09/2018 19:49

Siêu thị máy chấm công cung cấp dịch vụ Phần mềm chấm công osin mới nhất cho tất cả các phiên bản như osin 2014, osin 2015, osin 2016, osin 2017, osin 2018…

Liên hệ tư vấn: 0908  935  129

Tải phần mềm chấm công osin tải về

cung cấp số đăng lý phần mềm chấm công osin   liên hệ 

Sửa lỗi phần mềm chấm công osin

Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công osin

Dịch vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công osin

xem phiên bản phần mềm chấm công mới nhất  xem

Phần mềm chấm công osin phiên bản chạy trên nền Access cài đặt dễ dàng phù hợp với hầu hết các win 32 bit hiện tại dùng để kết nối máy tính với máy chấm công và truy xuất giờ làm việc của nhân viên .

Phần mềm chấm công osin  cho chúng ta các bảng chấm công hàng ngày, bảng chấm công theo tháng bằng excel, bảng chấm công theo giờ bằng excel và rất nhiều báo cáo chi tiết khác bằng excel rất tiện dụng.

 

  0912922967