Phần mềm chấm công mita pro v2

Ngày đăng: 28/09/2018 20:13

Siêu thị máy chấm công Phần mềm chấm công mita pro v2 mới nhất chuyên dùng cho máy chấm công vân tay.

Liên hệ tư vấn: 0908  935  129

Xem giải chấm công online qua mạng internet và giải pháp xem chấm công trên điện thoại xem

Tải phần mềm chấm công mita pro v2  tải về

cung cấp số đăng lý phần mềm chấm công mita pro v2   liên hệ 

Sửa lỗi phần mềm chấm công mita pro v2

Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công mita pro v2

Dịch vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mita pro v2

xem phiên bản phần mềm chấm công mita pro mới nhất  xem

Phần mềm chấm công mita pro v2 là phiên bản thứ 2 của mita pro so với phiên bản mita pro v1 thì chỉ khác nhau ở cái database. Phần mềm chấm công mita pro v1 data là sql còn phần mềm chấm công mita pro v2 là database là Access.

 Xuất ra file txt hoặc file tùy ý với nội dung là giờ chấm công thô, không qua tính toán
–    Xuất ra file excel giờ chấm công thô, có thể xuất nhiều lần vào ra không giới hạn theo mẫu hàng ngang
–    Xuất ra Excel nhân viên vắng trong ngày, có đi làm trong ngày Xem mẫu excel
–    Xuất Excel 6 mẫu tính công xuất lưới  Xem mẫu excel
+    Chi tiết : chi tiết từng người, nhiều dòng Xem mẫu excel
+    Chi tiết 2: chi tiết từng người, 1 người 2 dòng hoặc 4 dòng, hoặc 6 dòng theo hàng ngang. Xem mẫu excel
+    Thống kê tháng có tăng ca: công từng ngày của từng người Xem mẫu excel
+    Tổng hợp: không hiện chi tiết, chỉ tính tổng Xem mẫu excel
+    Xuất lưới: hiện đầy đủ các thông tin, nhiều dòng Xem mẫu excel
+    Thống kê : ký hiệu từng ngày của từng người (coi ý nghĩa của các ký hiệu ở sheet danh sách ký hiệu) Xem mẫu excel

Ronald jack web xem chấm công trên thiết bị di động mọi nơi mọi lúc.

 

 

  0912922967