Phần mềm chấm công mita pro v1

Ngày đăng: 28/09/2018 19:54

Siêu thị máy chấm công cung cấp dịch vụ về Phần mềm chấm công mita pro v1.

Liên hệ tư vấn: 0908  935  129

Xem giải chấm công online qua mạng internet và giải pháp xem chấm công trên điện thoại xem

Tải phần mềm chấm công mita pro v1  tải về

cung cấp số đăng lý phần mềm chấm công mita pro v1   liên hệ 

Sửa lỗi phần mềm chấm công mita pro v1

Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công mita pro v1

Dịch vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mita pro v1

xem phiên bản phần mềm chấm công mita pro mới nhất  xem

Phần mềm chấm công mitapro dùng để kết nối với máy chấm công và truy xuất giờ làm việc của nhân viên.

Mitapro cho chúng ta các bảng  chấm công hàng ngày, bảng chấm công theo tháng bằng excel, bảng chấm công theo giờ bằng excel và rất nhiều báo cáo chi tiết khác bằng excel rất tiện dụng.

1        Nhân viên -> giúp thêm xóa sửa nhân viên một cách nhanh chóng.

2        Giờ chấm công -> giúp báo cáo giờ chấm công của nhân viên ( chỉ xem giờ và số lần chấm công của nhân viên trên máy theo ngày-tháng-năm.

3        Báo cáo -> giúp báo cáo chi tiết hơn về chấm công của nhân viên bao gồm đi trễ về sớm, thời gian làm việc, thời gian tăng ca, và các loại báo cáo khác.

4        Ca làm việc -> giúp cài đặt ca làm việc cho nhân viên để có báo cáo chi tiết nêu trên.

5        Lịch trình vào ra -> giúp tạo lịch trình cho nhân viên.

6        Lịch trình ca làm việc -> giúp tạo lịch trình làm việc cho nhân viên.

7        Gán ca cho nhân viên -> giúp gán ca cho nhân viên.

8        Máy chấm công -> trong mục này có 3 lựa chọn: ( chỉ thực hiện khi kết nối bằng dây mạng )

–         Tải nhân viên về máy tính -> tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính

–         Tải dữ liệu chấm công -> tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công về máy tính

–         Tải nhân viên lên máy chấm công -> tải tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công mục này giúp đưa tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công nhanh nhất.

Tải phần mềm chấm công online và xem chấm công trên điện thoại Tải Về

 

  0912922967