Phần mềm chấm công không cần số đăng ký

Ngày đăng: 20/12/2018 20:51

Siêu thị máy chấm công giới thiệu phần mềm chấm công không cần số đăng ký đến từ trung quốc sử dụng cho máy chấm công vân tay là attendance management.

Tải phần mềm chấm công bằng tiếng việt miễn phí tại đây

Phần mềm attendance management là phần mềm do hãng zkteco đến từ trung quốc cung cấp miễn phí tại việt nam. Phần mềm này bằng tiếng anh, rủi ro khi sử dụng phần mềm chấm công miễn phí này là tại việt nam không có công ty nào đứng ra sửa lỗi phần mềm này trong quá trình sử dụng. Phần mềm không tương thích cho các doanh nghiệp tại việt nam.

Quý có tham khảo các phần mềm chấm công tiếng việt miễn phí được tặng kèm theo sản phẩm khi mua máy chấm công vân tay.

 

 

 

 

 

 

  0912922967