Phần mềm chấm công các loại

Ngày đăng: 10/10/2018 11:51

Phần Mềm Chấm Công Thông Dụng Hiện Nay Click Vào Phần Mềm Nào Muốn Tải Về 

1)   Phần mềm chấm công tiếng việt  Ronald jack Pro( Ronald jack pro online, ronald jack web, ronald jack server)

2)   Phần mềm chấm công tiếng việt Mitapro V1

3)   Phần mềm chấm công tiếng việt Mitapro V2

4)   Phần mềm chấm công tiếng việt Wise eye on39

5)   Phần mềm chấm công tiếng việt Wise eye sever on39

6)   Phần mềm chấm công tiếng việt setup wise eye on39

7)   SQLsever 2008 database wise eye

8)   Phần mềm tuần tra bảo vệ 3.5.1

9)   Phần mềm tuàn tra bảo vệ 3.5.7

10) Phần mềm kiểm soát ra vào kết hợp chấm công ZK.Time 5.0 

11) Phần mềm EN_ZKBioSecurity3.0.1.0_R installation file

12) Phần mềm kiểm soát ra vào ZK.Time 3.0.1.5 (Dùng Thử)

13) Phần mềm kiểm soát ra vào chuyên nghiệp ZKAccess 3.5 Pro 

14) Phần mềm kiểm soát ra vào chuyên nghiệp ZKAccess_Overseas_3.5.3.14

15) Phần mềm xem bằng web ZK Time Web 2.0 

16) Phần mềm chấm công Osin2014

17) Phần mềm chấm công Osin2017

18) Phần mềm chấm công Osin2018

19) SDK 6.3.0.29

20) Probe Driver for windows 7

  0912922967