Mita pro v1, mita pro v2 lỗi not responding

Ngày đăng: 12/07/2019 22:08

Siêu thị máy chấm công thông báo lỗi Mita pro v1, mita pro v2 lỗi not responding là bị treo khi tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay về phần mềm mita pro trên máy tính.

Hiện nay khách hàng dùng phần mềm mita pro tại thị trường việt nam khi cài trên win 10 hoặc win 8 lúc tải dữ liệu chấm công lúc được lúc không. Có lúc tải cả ngày vẫn không được dữ liệu chấm công cứ báo lỗi not responding. Hiện nay lỗi này do chuyên nâng cấp sdk phù hợp với win 10.

Siêu thị máy chấm công nhận nâng cấp sdk cho phần mềm chấm công mita pro để tránh trường hợp bị treo khi tải dữ liệu chấm công

Link tới trang chủ Ronald Jack việt nam  Tải Về   Ronald Jack software online server tự dồng tải dữ liệu online không bao giờ treo

 1. Tải phần mềm chấm công ronald jack pro v2 Tải Về
 2. Tải phần mềm chấm công ronald jack pro v3 Tải Về
 3. Tải phần mềm chấm công ronald jack pro v4 Tải Về
 4. Tải phần mềm chấm công ronald jack pro v5 Tải Về
 5. Tải phần mềm chấm công ronald jack pro Online Server Tải Về
 6. Tải phần mềm chấm công ronald jack web Tải Về
 7. Tải phần mềm chấm công ronald jack Gym Tải Về
 1. Ronald Jack online server được cài tại máy chủ văn phòng công ty để nhận dữ liệu Tính năng nổi bật và hữu dụng nhất trong mô hình giải pháp này là hệ thống server cho phép giao tiếp với các thiết bị máy chấm công kiểm soát ra vào qua giao thức để tự động đẩy dữ liệu real-time và gửi các tập lệnh giao tiếp tới thiết bị theo chu kỳ thời gian cấu hình được. Xin mời quý vị tham khảo giới thiệu video dưới đây.

  • Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng  thời gian.
  • Dữ liệu (DATA) quản lý của phần mềm là dữ liệu  SQL SERVER nên nền phần mềm cài được trên nhiều máy tính trong mạng Lan hoặc mạng internet cho nhiều người cùng sử dụng chung cùng lúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967