Lỗi máy tính không kết nối được với máy chấm công

Ngày đăng: 23/05/2018 21:10

Không kết nối được từ phần mềm đến máy chấm công – Máy tính và Máy chấm công không kết nối

Xem cách kiểm tra tổng quát máy chấm công không kết nối máy tính xem ở Đây

Kiểm tra bằng lệnh PING xem đường truyền có thông suốt hay không 

Nếu đường truyền không thông suốt, cần liên hệ với bộ phận IT để xử lý vấn đề đường truyền. 

Nếu đường truyền thông suốt, cân nhắc các nguyên nhân sau: 

Một vài nguyên nhân lỗi

  • – Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị: Máy chấm công và máy tính phải cùng lớp địa chỉ IP và được khai báo trên phần mềm.
  • Ví dụ: địa chỉ IP máy tính cài đặt phần mềm 192.168.1.88 thì thiết lập địa chỉ IP máy chấm công là 192.168.1.201 (địa chỉ IP này chưa có ai sử dụng)
  • – Kiểm tra máy tính cài đặt phần có firewall, antivirus hoặc ISA chặn không? Tắt các chức năng này đi
  • – Do switch/router của KH có tốc độ lớn, chỉnh lại Net Speed cua MCC về tự động hoặc maximum
  • – Do trùng IP với PC khác: rút dây mạng kết nối với MCC và ping thử, nếu vẫn ping được thì đổi địa chỉ IP của MCC
  • – Kiểm tra đầu dây mạng của máy và đầu nối vào switch
  • – MCC chưa được đăng ký license

Trong trường hợp cần gấp: có thể download dữ liệu bằng USB Xem tại Đây

  0912922967