Lỗi khi cài mitaco 5v2 runtime error 339 trên win 64 bit

Ngày đăng: 04/09/2019 08:24

Lỗi khi cài mitaco 5v2 runtime error 339 trên win 64 bit trên các win mới hiện nay phần mềm chấm công mitaco không đăng ký được thư viện vào thư viện win.

Tải phần mềm chấm công ronald jack pro online server thay thế mitaco — Tải Về

Tải phần mềm chấm công xem trên điện thoại — Tải Về

Tìm hiểu nguyên lỗi Runtime Error 339 là gây ra khi một chương trình đăng ký là cần thiết cho một tập tin cụ thể trong registry của Windows. Đăng ký là một danh sách trung tâm của các thiết lập và tên tập tin được sử dụng bởi Windows và các chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn. Khi chương trình đang chạy và các cuộc gọi cho tập tin đó, trong “thời gian chạy”, nó không thể tìm thấy nó và tạo ra một lỗi thời gian chạy.  Đối với phần mềm chấm công mitaco khi đặt trên win 64 bit thư viên mitaco không đăng ký được vào registry của Windows nên xảy ra lỗi  Runtime Error 339. Để khắc phục lỗi này các tải sdk 64 bit của zk về cập vào là được.

Quý khách tham khảo Phần mềm chấm công ronald jack phát hành phiên bản ronald jack pro chuyên nghiệp quản lý chấm công cho công nhân cực kỳ hiệu quả. Với các phiên bản ronald jack pro v1, ronald jack pro v2, ronald jack pro v3, ronald jack pro v4, ronald jack pro v5, Ronald Jack web, Ronald Jack Gym.

 • Phần mềm chấm công ronald jack pro Xuất Báo cáo:    


  –    Xuất ra file txt hoặc file tùy ý với nội dung là giờ chấm công thô, không qua tính toán
  –    Xuất ra file excel giờ chấm công thô, có thể xuất nhiều lần vào ra không giới hạn theo mẫu hàng ngang
  –    Xuất ra Excel nhân viên vắng trong ngày, có đi làm trong ngày Xem mẫu excel
  –    Xuất Excel 6 mẫu tính công xuất lưới  Xem mẫu excel
  +    Chi tiết : chi tiết từng người, nhiều dòng Xem mẫu excel
  +    Chi tiết 2: chi tiết từng người, 1 người 2 dòng hoặc 4 dòng, hoặc 6 dòng theo hàng ngang. Xem mẫu excel
  +    Thống kê tháng có tăng ca: công từng ngày của từng người Xem mẫu excel
  +    Tổng hợp: không hiện chi tiết, chỉ tính tổng Xem mẫu excel
  +    Xuất lưới: hiện đầy đủ các thông tin, nhiều dòng Xem mẫu excel
  +    Thống kê : ký hiệu từng ngày của từng người (coi ý nghĩa của các ký hiệu ở sheet danh sách ký hiệu) Xem mẫu excel

          +     Có chức năng thật ảo để kiểm xưởng
 • Xuất bản điểm danh chấm công báo cơm.

Điểm danh tổng hợp

Điểm danh chi tiết.

Xuất chấm công chi tiết:

Xuất thống kê chấm công 2 lần, 4 lần, 6 lần vào ra:

Xuất thống kê theo tổng giờ làm việc và tăng ca.

Xuất lưới chấm công có ký hiệu nơi làm việc:

Xuất bản chấm công tổng hợp:

Còn nhiều dạng báo cáo khác vui tải phần mềm ronald jack về xem hết tính năng
 •    Khai báo nghỉ chế độ, nghỉ phép năm, công tác, nghỉ lễ…

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967