lỗi dữ liệu att vượt phạm vi cho phép trên máy chấm công

Ngày đăng: 12/07/2019 22:41

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn khắc phục lỗi dữ liệu att vượt phạm vi cho phép trên máy chấm công vân tay tại thị trường việt nam.

Dịch vụ sửa lỗi dữ liệu att vượt phạm vi cho phép vui lòng liên hệ 0908 935 129

Đối với máy chấm công kết nối máy tính nói chung đều có bộ nhớ để trữ dữ liệu chấm vân tay ra vào hàng ngày. Nếu số lượng công nhân đông mà máy chấm công có bộ nhớ nhỏ thì bộ nhớ máy chấm công mau đầy sẽ thông báo “lỗi dữ liệu att vượt phạm vi cho phép“.Khi nhân viên bấm vân tay vào máy chấm công sẽ không nhận nữa mà sẽ thông báo trên mình hình.

Có nhiều cách để xóa dữ liệu trên máy chấm công khi bộ nhớ đây.

Có nhiều cách để xóa dữ liệu trên máy chấm công, sau đây Siêu thị máy chấm công  sẽ hướng dẫn cho bạn cách đơn giản để xóa bộ nhớ máy chấm công, khách hàng có thể lựa chọn một trong những cách sau để thực hiện:

Hướng dẫn xóa bộ nhớ đầy trên máy chấm công từ phần mềm chấm công Ronald Jack Pro

  • Máy chấm công – kết nối máy chấm công – trình đơn – hoạt động khác – Xóa toàn bộ dữ liệu chấm công

Đối với máy chấm công vân tay nói chung hãng nào cũng vậy khi chúng ta sử dụng chấm công một thời gian dài sẽ bị đầy tùy theo công suất của máy chấm công. Thường thì máy chấm công vân tay có dung lượng từ 1000 lần chấm công đến 20000 lần chấm côngCác dấu hiệu nhận biết máy chấm công vân tay gần đầy bộ nhớ là máy chấm công nhận dạng vân tay chậm và tải dữ liệu chấm công về máy tính rất lâu. Nếu máy chấm công vân tay bị đầy thì máy sẽ báo dữ liệu bị đầy và nhân viên chấm công không nhận giờ ra vào nữa.

xóa dữ liệu att máy chấm công

xóa dữ liệu chấm công trên máy chấm công

dữ liệu máy chấm công bị đầy

xóa dữ liệu trên máy chấm công ronald jack

máy chấm công không nhận vân tay

cách sửa dữ liệu trên máy chấm công

bộ nhớ máy chấm công mitaco bị đầy

xóa dữ liệu máy chấm công wise eye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967