Khai báo ca làm việc phần mềm chấm công wise eye on 39

Ngày đăng: 12/09/2021 09:26

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn cách Khai báo ca làm việc phần mềm chấm công wise eye on 39 chi tiết.

Liên hệ: 0908 935 129  cung cấp dịch vụ cài ca làm việc phần mềm máy chấm công wise eye on 39

Xem hướng dẫn chi tiết toàn bộ hướng dẫn phần mềm chấm công wise eye on 39 tại: Phần mềm chấm công

Xem phần mềm chấm công chấm công online server quản lý chấm công trực tuyến: Ronald Jack online server

Cung cấp dịch vụ cài phần mềm wise eye, sửa lỗi phần mềm chấm công wise eye,….

Xem video hướng dẫn tạo ca làm việc cho phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công Wise Eye On39: Khai báo ca làm việc giúp bạn khai báo các khung giờ làm việc cho nhân viên, trong đó còn có các khai báo đi sớm về muộn, thời gian làm tăng ca, ca làm qua đêm…
Để sử dụng chức năng này ta làm như sau:

Phần mềm wise eye on 39 đã khai báo cho ta 1 số ca làm việc như HC, SA, CH,…Ta có thể sử dụng ca mặc định mà nhà sản xuất đã đưa ra nếu phù hợp với khung giờ làm việc của công ty. Để thay đổi ta chọn ca cần sửa, sang mục số 2 để cài đặt thông số.
Ở Tab Khai báo chung ta có các thông số như số sau:
1 . Tên ca làm việc tùy đặt
2 . Giờ vào làm việc là giờ vào được tính chính thức quá giờ đó được tính là đi trễ: VD: 7h30
3.  Giờ kết thúc làm việc: là giờ kết thúc ca làm việc là ra về chính thức nếu về sớm được tính về sớn và đi về muộn hơn được tính tang ca
4. Số lần chọn ngày tự nhiên: Khi ca làm việc của bạn làm trong ngày thì đặt là 0, còn nếu ca làm việc của bạn là qua đêm sang đến hôm sau thì ta đặt là 1.
5. Giờ bắt đầu ăn trưa là giờ ăn trưa được tính: VD 11h30
6. Giờ kết thúc ăn trưa là giờ được tính VD: 13h00
7. Tổng giờ: Là tổng thời gian làm việc của ca làm việc được tính bằng phút.
8. Đếm công: là  số công dược đếm cho ca làm việc đó, có thể là nửa công là 0.5 hoặc 1 hoặc 2 công tùy theo quay định công ty.
9. Bắt đầu và kết thúc giờ vào để hiểu ca ( đây là khoảng thời gian cho phép chấm công để vào làm việc , ngoài khoảng thời gian này thì phần mềm sẽ tính là không có giờ vào).
10. Bắt đầu và kết thúc giờ ra để hiểu ca ( đây là khoảng thời gian cho phép chấm công ra ca nếu ngoài thời gian cài đặt sẽ không chấm công)
11. Không có giờ vào hoặc giờ ra thì tính tổng: Chúng ta hiểu đây là tổng số thời gian mà ta quy định khi có nhân viên nào đó không chấm công giờ vào hoặc giơ ra . thông thường đặt là 0 vì không biết được nhân viên đó làm được bao nhiêu giờ trong ca làm việc đó. Nếu để số 1 được tính là 1 ngày công nếu có vào hoặc có ra.
12. Vị trí trên báo biểu là khi chấm công giờ và hoặc ra nằm ở vị trí 1 hoặc 2 hoặc 3.

Khai báo đi trễ về sớm phần mềm chấm công wise eye on 39

Khai báo trễ sớm wise eye on 39

Tiếp theo ta sang Tab Đi trễ về sớm: Trong tab này ta có thể cài đặt khoảng thời gian cho phép nhân viên có thể đi muộn về sớm trong ca làm việc này
 – Trừ giờ đi trễ : Nếu tích vào mục này thì tổng thời gian đi trễ sẽ bị trừ vào tổng thời gian làm việc của ca làm việc này.
– Cho phép đi làm trễ: Đây là khoảng thời gian cho phép nhân viên đi làm trễ được tính bằng phút , nếu đi làm trễ trong khoảng thời gian này thì được tính là đến đúng giờ.
– Tính đi trễ thời giàn này: khi ta tích vào mục này thì phần mềm sẽ tự tính thời gian đi trễ và cuối tháng sẽ có trong báo cáo.
– Mức làm tròn đi trễ: ta có thể cài làm tròn đi trễ là 5, 10 ,15p
– Làm tròn tới hoặc lùi: 
Tương tự thời gian đi trễ thời gian về sớm ta cũng có chức năng tương tự:

Khai báo Tăng Ca phần mềm chấm công wise eye on 39

Khai báo tăng ca phần mềm chấm công wise eye on 39

Tiếp theo ta sang tab Thông số tăng ca: ở tab này ta  có thể cài đặt các thông số làm tăng ca như: tăng ca trước giờ làm việc hoặc sau giờ làm việc, tăng ca trong các ngày cuối tuần, lễ tết… Tùy thuộc vào đặc tính công việc mà chúng ta cài đặt cho phù hợp

Ở tab cuối cùng Thông số khác : ta cài đặt tg làm qua đêm, nếu như ca làm việc mà kết thúc ca làm việc là đến ngày hôm sau thì ta tích vào mục này, phần mềm mới hiểu được ca làm việc đó là làm xuyên suốt 2 ngày.
Qua đây là tất cả những thông số trong phần Wise Eye On39:

Quý khách chó như cầu hướng dẫn cách Khai báo ca làm việc phần mềm chấm công wise eye on 39 vui lòng liên hệ

Xem hướng dẫn phần mềm chấm công ronald jack pro

 

 

  0912922967