Hướng dẫn tải hình ảnh chấm công về máy tính

Ngày đăng: 23/01/2019 10:01

Siêu thị máy chấm công Hướng dẫn tải hình ảnh chấm công về máy tính khi quý khách sử dụng máy chấm công bằng khuôn mặt lúc nhân viên chấm công máy sẽ chụp lại.

Tải phần mềm máy chấm công khuôn mặt Tải Về

Khi sử dụng máy chấm công bằng vân tay, thẻ cảm ứng có camera chụp hình hoặc máy chấm công  bằng khuôn mặt.. khi nhân viên chấm công máy sẽ chụp hình nhân viên đó chấm công thành công hay thất bị, Quý khách quan tâm là làm sao lấy hình ảnh chụp từ trên máy chấm công về phần mềm trên máy tính. Để giải quý vấn đề đó ronald jack software cho ra đời phần mềm ronald jack online tự động lấy hình ảnh về máy tính và xem xem giờ chấm công bằng hình ảnh cực hay .

Phần mềm máy chấm công khuôn mặt ronald jack pro online có đầy đủ tính năng chấm công nhân viên. Tính năng đặc biệt là được hình ảnh chấm công theo giờ nhân viên chấm công thành công hay thất bại.

Xem hình ảnh chấm công thành công chọn ngày tháng năm cần xem chấm công

Hình dưới là hình ảnh chấm công không thành công từ máy chấm công bằng khuôn mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967