hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công wise eye v5.1

Ngày đăng: 22/05/2018 22:38

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công wise eye v5.1 dễ hiểu nhất.

Tải phần mềm chấm công wise eye v5.1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng cho máy chấm công giá rẻ v5.1

Hướng dẫn tải mã số và dấu vân tay về máy tính:

 • Máy chấm công  – Kết nối  máy chấm công – Trình Đơn – Tải Nhân viên về máy tính – Duyệt Nhân Viên –   cập nhật.
 1.  2.Nhập Tên và thông tin nhân viên:
 • Dữ liệu – Quản Lý Nhân Viên – chọn mã nhân viên(click chuột vào ô tên nhân viên sửa tên trực tiếp phần mềm tự lưu) –  Nhập Tên Nhân viên “ nhập đầy đủ họ tên” Tên chấm công “ Nhập Tên Không Dấu tối đa 8 ký tự”.
 1. 3. Chuyển Nhân Viên Vào Phòng Ban:
 • Click chuột vào ô  mã nhân viên  cần chuyển  –  Đổi Phòng Ban – Chọn một phòng  ban cần chuyển vào xong nhấp chuột vào phòng ban đó –  Nhấp Chuột vào câu “một phòng ban rồi nhấp chuột tại đây “.
 1. 4.Chuyển vân tay và tên nhân viên lên máy chấm công:
 • Máy chấm công – Kết nối máy chấm công –  trình đơn – Tải nhân viên lên máy chấm công – Click chuột vào cty – Click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển lên mcc –  Click chuột “chuyển xuống” Click chuột vào “ theo máy chọn” chọn tất cả các máy – Tải lên máy chấm công.
 1. 5. Sắp xếp lịch trình cho nhân viên:
 • Cài đặt chấm công – Sắp xếp lịch trình cho nhân viên – Chọn cty hoặc phòng ban – Nhấp chuột vào ô mã nhân viên      –       chọn lịch trình ( hành chánh hoặc ca)  – Cập nhật.

Xem công và xuất báo biểu ra excel.

 1. Máy chấm công – Kết nối máy chấm công –  trình đơn  – Tải dữ liệu chấm công –  chọn máy  chấm công – chọn ngày tháng năm – Duyệt từ máy chấm công.
 2. Báo Biểu- Xem công và xuất báo biển  –  nhấp chuột vào ô “ nhân viên mới” chọn công ty hoặc phòng  ban cần xem công – Click chuột vào ô mã nhân viên –  chọn ngày tháng năm – Click  chuột vào xem công.
 3. Xuất ra excel: Nhấp chuột vào xuất báo biểu – chọn biểu mã xuất excel phù hợp – chọn yes.

Liên hệ Hỗ trợ: 0908935129; 

Xem hướng dẫn máy chấm công và phần mềm chấm công Ronald Jack Pro

 

  0912922967