Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITACO 2012

Ngày đăng: 26/06/2018 20:03

Siêu thị máy chấm công Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITACO 2012, mitaco 5v2 và tita 2013 chi tiết.

Tải phần mềm chấm công mitaco 2012 Tải về

Dịch vụ sửa lỗi phần mềm chấm công mitaco 5v2 và mitaco 2012

Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công mitaco tận nơi

Liên hệ 0908   935   129

  • 1 .Tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính:

Máy chấm công – Kết nối máy chấm công – Kết Nối – Từ MCC => PC — Duyệt từ máy chấm công — Cập nhật.2

  • Thay đổi tên nhân viên trên máy tính

Dữ liệu — Quản lý nhân viên — Click vào mã số nhân viên rồi nhập Tên nhân viên vào ô tên nhân viên và tên chấm công– Lưu.

  • 3.Tải Vân Tay, mã thẻ, tên nhân viên lên máy chấm công

Máy chấm công – Kết nối máy chấm công – Kết Nối – Từ PC => MCC — Chọn tất cả — Chuyển xuống– Check vào Tải vân tay, nếu chỉ up tên lên máy chấm công thì không cần phải check vào tải vân tay. Bấm Tải lên máy chấm công.

  • 4. Chuyển nhân viên vào phòng ban

Dữ liệu – Quản lý nhân viên — Chọn nhân viên cần chuyển –Muốn cho nhân viên vào phòng ban nào, click đánh dấu vào tên đó rồi bấm nút Chuyển nhân viên vào phòng ban mình mong muốn. 

  • 5.Sắp  xếp lịch trình làm việc cho nhân viên.

Menu Chấm công -> Sắp xếp lịch trình cho nhân viên –> Để chuột tại danh sách nhân viên -> click phải -> Chọn tất cả (để chọn tất cả các nhân viên cần sắp xếp, nếu không chọn tất cả thì check vào những ô check ở phía trước những nhân viên cần sắp xếp). Sau khi chọn những nhân viên cần check để sắp xếp, ta bắt đầu chọn Lịch trình VÀO RA. Chọn xong lịch trình cho nhân viên xong ta nhấn nút Lưu sắp xếp.

Tính Công và xem báo biểu

Máy chấm công chọn Kết nối máy chấm công – Kết nối – Tải dữ liệu chấm công: tải dữ liệu chấm công hay còn gọi là dữ liệu ra vào về máy tính.

  • 2. Tính công và in báo biểu: 

– Giờ chấm công: đây là phần thể hiện tất cả các giờ của nhân viên chấm trên máy chấm công mà máy chấm công nhận được. Chọn từ ngày đến ngày muốn xem và chọn nhân viên (mặc định khi click vào phòng ban hoặc công ty thì sẽ phần mềm sẽ chọn từ nhân viên đầu đến nhân viên cuối, chúng ta có thể chọn 1 nhân viên để xem, bằng cách chọn nhân viên đó đến nhân viên đó).Sau khi chọn xong cập nhật và khi phần mềm cập nhật xong (nhấn Excel để xuất báo cáo bằng excel).

– Tính công và in báo biểu: đây là chức năng cho phép bạn tính công làm việc của nhân viên trong 1 thời gian do bạn chọn, ở phần này bạn cũng có thể biết được thời gian đi trễ, vắng, thời gian tăng ca của nhân viên,…. 

Chọn vào phòng ban có nhân viên muốn tính công (nếu tính công hết công ty thì chỉ cần click vào công) và chọn từ ngày đến ngày => chọn nhân viên => Tính công. Sau khi phần mềm tính công xong thì bạn có thể xuất ra file excel để xem chi tiết giờ công, ngày công của nhân viên,….

Phần mềm chấm công ronald jack pro online không cần tải dữ liệu chấm công. Phần mềm chấm công ronald jack miễn phí theo sản phẩm dùng được trên tất các win 32 bit và 64 bit. phần mềm chấm công sử dụng unicode không lỗi font Xem tính năng phần mềm ronald jack pro Xem Ngay

 

 

 

  0912922967