Hướng dẫn sử dụng máy kiểm soát cửa ronald jack x7 không kết nối máy tính

Ngày đăng: 10/01/2019 22:23

Siêu thị máy chấm công Hướng dẫn sử dụng máy kiểm soát cửa ronald jack x7 không kết nối máy tính.

 

Máy kiểm soát cửa ra vào giá rẻ nhất

 Dung lượng sử dụng: 200 vân tay, 2.000 thẻ, 8 mật mã

– Phương thức xác nhận:  1:1 or 1:N

– Kích thước 88(C) x 88(R) x 35(S) mm

– Điều khiển khóa điện: điều khiển trực tiếp bằng rơ le với nguồn ra một chiều 12V

Hướng dẫn sử dụng máy kiểm soát cửa không kết nối máy tính

Mật mã chủ mặc định: 1234

Cách mở cửa:

–       Đặt vân tay hoặc quẹt thẻ

–       Nhập 4 số mật mã, kết thúc bằng phím “#”

1.   Thay đổi mật mã chủ:

  Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ nhấn phím số 8 à nhập 2 lần mật mã mới (tối đa 4 ký tự, nếu ít hơn 4 ký tự thì nhấn phím “#”. Đăng ký thành công sẽ nghe tiếng bíp dài, đèn nháy xanh, đỏ

2.   Đăng ký vân tay thành viên và thẻ thành viên

Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài) à nhấn phím “#” à nhập mật mã chủ à nhấn phím số 1 à đặt vân tay 3 lần để đăng ký hoặc quẹt thẻ. ID đăng ký sẽ tự động được tăng dần theo thứ tự từ 1.

3.   Xóa từng vân tay, thẻ thành viên

Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ nhấn phím số 2  nhập ID cần xóa, nếu ID ít hơn 5 ký tự thì nhấn phím “#” để xác nhận.

4.   Xóa toàn bộ vân tay, thẻ thành viên

Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài) à nhấn phím “#” à nhập mật mã chủ à nhấn phím số 9 à nhấn phím số 9 đèn nháy xanh, đỏ là xóa thành công.

5.   Đăng ký mật mã

Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ à nhấn phím số 3  nhập ID mật mã từ 1-8 Nhập 4 số mật mã cần đặt 2 lần, đèn xanh sáng là đăng ký thành công.

6.   Thay đổi mật mã

Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#” à nhập mật mã chủ à nhấn phím số 3  nhập ID mật mã cần thay đổi  Nhập 4 số mật mã mới cần đặt 2 lần, đèn xanh sáng là đăng ký thành công.

7.   Xóa mật mã

Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ  nhấn phím số 3  nhập ID mật mã cần xóa à Nhập 4 số “0” 2 lần, đèn xanh sáng là xóa thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967