Hướng dẫn sử dụng máy kiểm soát cửa giá rẻ không có màn hình

Ngày đăng: 27/05/2018 15:18

Siêu thị máy chấm công giới thiệu Hướng dẫn sử dụng máy kiểm soát cửa giá rẻ không có màn hình

Liên hệ trực tiếp 0908  935  129

Kiểm soát ra vào dùng ronald jack X7 là dòng sản phẩm kiểm soát độc lập không kết nối máy tính thay cho chiếc chìa khóa để đóng mở cửa ra vào dành cho gia đình cũng như văn phòng. Máy này thường không có mà hình nên rất khó cho người sử dụng.


– Tạo Password Admin
– Đổi Password Admin
– Đăng ký vân tay/ thẻ nhân viên
– Thay đổi Password để mở cửa
– Xóa vân tay/ thẻ nhân viên
– Xóa tất cả vân tay/ thẻ nhân viên
– Quên Password Admin.

+ Tạo Password Admin
– Password mặc định của máy là:1234
– Nhấn [ * ] (khi nhấn xong đèn báo tắt và phát ra tiếng beep )
– Nhấn [ #]
– Đặt Password tùy ý.Sau khi đặt Password thành công thì đèn báo màu xanh
-Nhấn [ * ] để thoát .

+ Đổi Password Admin
– Nhấn phím [*] + [#] + [PasswordAdmin] 
– Sau khi xác thực PasswordAdmin thành công thì nhấn phím số: 8
– Đặt Password mới (tối đa 4 kí tự.Trong trường hợp ít hơn 4 kí tự nhấn phím [#] sau khi nhập Password ),khi đặt Password thành công đèn báo màu xanh.
– Hệ thống tự thoát ra ngoài , đèn báo màu đỏ

+ Đăng kí vân tay / thẻ nhân viên
– Xác nhận PasswordAdmin : nhấn phím [*] + [#] + [PasswordAdmin] 
– Nhấn phím số 1 : Đèn thông báo màu xanh, có tiếng kêu beep 
– Đăng ký thẻ: đặt thẻ vào, máy xác nhận đăng kí thành công thì đèn báo màu xanh và tiếng kêu beep.
– Đăng ký dấu vân tay: đặt ngón tay cần lấy vân tay và thực hiện 3 lần, máy xác nhận đăng kí thành công thì đèn báo màu xanh và tiếng kêu beep.
– Nhấn [ * ] để thoát

+ Thay đổi Password để mở cửa
– Trong Device mặc định 8 ID (User) (tương ứng từ 1->8) và Password mặc định :8888
– Xác nhận PasswordAdmin : Nhấn phím [*] + [#] + [PasswordAdmin] 
– Nhấn phím số [3]: máy xác nhận, đèn thông báo màu xanh, phát ra tiếng kêu beep. 
– Nhập ID (User) cần thay đổi Password: máy xác nhận, đèn thông báo màu xanh, phát ra tiếng kêu beep.
– Nhập Password mới (Nhập 4 ký tự): máy xác nhận, đèn thông báo màu xanh, phát ra tiếng kêu beep.
– Nhập lại password để xác nhận.
-Nhấn [*] để thoát

+ Xoá vân tay / thẻ nhân viên
– Xác nhận Password Admin : Nhấn phím [*] + [#] + [PasswordAdmin].
– Nhấn phím 2: Máy xác nhận, đèn thông báo màu xanh, tiếng kêu beep. 
– Đặt dấu vân tay hoặc đưa thẻ qua. Hệ thống sẽ tự động xoá (Nếu xoá thành công đèn thông báo màu xanh và tiếng kêu beep).
-Nhấn [ * ] để thoát.

+ Xoá tất cả vân tay/ thẻ nhân viên

– Xác nhận PasswordAdmin : nhấn phím [*] + [#] + [PasswordAdmin].
– Nhấn phím số 9: Máy xác nhận, đèn thông báo màu xanh, tiếng kêu beep.
– Nhấn phím số 9: Máy xác nhận, đèn thông báo màu xanh, tiếng kêu beep.
– Tất cả vân tay và thẻ tự bị xoá . Khi xoá thành công đèn thông báo màu xanh,tiếng kêu beep.

+ Trường hợp quên PasswordAdmin
– Tắt máy,nhấn giữ nút phía sau máy.
– Khởi động máy và buông nút nhấn.
– Đợi 30-60s sau đó nhấn 3 lần nút phía sau (sau mỗi lần nhấn phát ra tiếng beep).
– Password Admin trở về mặc định.

  0912922967