Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy wise eye

Ngày đăng: 22/05/2018 21:56

Siêu thị máy chấm công Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy wise eye, umei, silicon

Máy chấm công thẻ giấy umei cũng cài đặt tương tự.

 • Di chuyển Setup về phía phải (Mục đích là để máy hoạt động ở chế độ cài đặt) vào mã cài đặt, thì trên màn hình LCD sẽ xuất hiện như hình bên dưới:
  • Hai số đầu là bước cài đặt (Ở đây là bước 1_Cài đặt năm)
  • Bốn số còn lại là năm.
 • Nhấn phím “Enter” để vào cài đặt năm.(Bước 01 là cài đặt năm)
 • Nhấn phím (+,-) để chọn năm chính xác.
 • Nhấn phím “Enter” để xác nhận cài đặt và đi tới bước cài đặt kế tiếp.
 • Tiếp tục cài đặt hoặc đẩy nút “Setup” về vi trí ban đầu để hoàn thành việc cài đặt và thoát ra ngoài.
 1. Cài đặt hiển thị ngày, tháng :
 • Di chuyển Setup về phía phải vào mã cài đặt.

Nhấn (+,-) để chọn bước cài đặt số 02 (Bước 02 là cài đặt ngày, tháng)

 • Nhấn “Enter” để vào cài đặt tháng.
 • Nhấn (+,-) để chọn tháng cho đúng.
 • Nhấn “Enter” để xác nhận cài đặt.
 • Nhấn (+,-) để chọn ngày cho đúng.
 • Nhấn “Enter” để xác nhận cài đặt và đi tới bước cài đặt kế tiếp.
 • Tiếp tục cài đặt hoặc đẩy nút “Setup” về vị trí ban đầu để hoàn thành việc cài đặt và thoát ra ngoài.
 1. Cài đặt thời gian.
 • Di chuyển Setup về phía phải vào mã cài đặt.

Nhấn (+,-) để chọn bước cài đặt số 03.

 • Nhấn “Enter” để vào cài đặt thời gian.
 • Nhấn (+,-) để chọn giờ cho đúng.
 • Nhấn “Enter” để xác nhận cài đặt.
 • Nhấn (+,-) để chọn phút cho đúng.
 • Nhấn “Enter” để xác nhận cài đặt.
 • Tiếp tục cài đặt hoặc đẩy nút “Setup” về vị trí ban đầu để hoàn thành việc cài đặt và thoát ra ngoài.

Xem cài đặt chương trình tại Siêu Thị Máy Chấm Công hoặc tải về  tại Đây

Liên hệ 0908935129

  0912922967