Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy Osin

Ngày đăng: 14/09/2018 13:17

Siêu thị máy chấm công thẻ giấy giới thiệu Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy Osin O200P, OSIN 960, OSIN O960P.

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CHO MÁY THẺ GIẤY OSIN

1. gạt setup để màn hình trở về chế độ cài đặt.

BƯỚC 2 

màn hình thể hiẹn : 00 2011

bạn đang ở chế độ cài đặt năm
sử dụng phím + hoặc phím –  để điều chỉnh năm cho phù hợp , khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER để lưu lại. và tiến hành các bước tiếp theo

BƯỚC 3
màn hình thể hiện :   01 09 11
bạn đang ở chế độ cài đặt tháng
sử dụng phím + hoặc phím –  để điều chỉnh tháng cho phù hợp , khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER để lưu lại. và tiến hành các bước tiếp theo

BƯỚC 4
màn hình thể hiện :   02 09 11
bạn đang ở chế độ cài đặt ngày
sử dụng phím + hoặc phím –  để điều chỉnh ngày cho phù hợp , khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER để lưu lại. và tiến hành các bước tiếp theo

BƯỚC 5
màn hình thể hiện :   03 10 21
bạn đang ở chế độ cài đặt giờ
sử dụng phím + hoặc phím –  để điều chỉnh giờ cho phù hợp , khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER để lưu lại. và tiến hành các bước tiếp theo

BƯỚC 6
màn hình thể hiện :   04 10 21
bạn đang ở chế độ cài đặt PHÚT
sử dụng phím + hoặc phím –  để điều chỉnh phút cho phù hợp , khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER để lưu lại. và tiến hành các bước tiếp theo

BƯỚC 7 
cài đặt thời gian chuông reo tính bằng giây
màn hình thể hiện :   05 00 05
sử dụng phím + hoặc phím –  để điều chỉnh giây cho phù hợp , khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER để lưu lại. và tiến hành các bước tiếp theo

BƯỚC 8
cài đặt khoảng thời gian chuông reo lần 1

Siêu thị máy chấm công chuyên bán máy chấm công bằng thẻ giấy giá rẻ nhất tại việt nam vui hệ để có giá rẻ nhất.

  0912922967