Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy in búa

Ngày đăng: 10/09/2018 21:49

Siêu thị máy chấm công Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy in búa bị sai giờ. Khi máy chấm công thẻ giấy in trên thẻ sai giờ so với giờ trên đồng hồ .

 

  0912922967