Hướng dẫn đăng ký Quyền Admin trên máy chấm công vân tay

Ngày đăng: 02/05/2018 23:30

Hướng dẫn đăng ký Quyền Admin trên máy chấm công vân tay các hãng ronald jack, wise eye, mita, gigata, zkteco.

Liên hệ 0908  935  129

Quyền quản lý trên máy chấm công vân tay rất quan trọng để khóa máy chấm công vân tay tại chỉ có người quản trị máy chấm công đó mới được phép quyền đó lên và chịu trách nhiệm và chấm công cho nhân viên.

Nhấn và giữ phím M/OK. Màn hình giao diện trên máy chấm công sẽ hiện ra như sau: chọn “Người sử dụng

Quản lý nhân viên

Nhấn vào “Người sử dụng”  này, màn hình sẽ hiển thị ra các menu con như sau: “Người sử dụng mới

Mục Người sử dụng mới cho phép khai báo ID nhân viên, vai trò của nhân viên là người sử dụng hay quản lý, đăng ký vân tay mới cho nhân viên. Giữ phím OK để đăng nhập vào cửa sổ đăng ký vân tay như hình dưới đây:

+ ID người dùng nhấn nút M/OK để nhập ID hoặc máy tự tăng số ID.
+ Tên  nhấn mũi tên xuống –> Nhân M/OK nhập tên nhân viên vào hoặc trên phần mềm chấm công Ronald Jack Pro
+ Vai trò người sử dụng : – Người sử dụng là nhân viên. Nếu muốn đăng ký người quản lý Nhấn M/OK chọn quản trị cao cấp
+ Nhấn mũi tên xuống Nhấn nút M/OK chọn vây tay hoặc thẻ, hoặc mã số túy theo máy. Khi chọn vân tay màn hình hiện ra.
– Đặt vân tay muốn đăng ký và xác nhận vân tay ba lần đối với 1 ngón tay, và nhấn nút M/Ok chuyển sang ngón thứ 2 cần lấy làm tương tự, đăng ký xong 1 ngón tay màn hình ra như hình dưới là đã đăng ký thành công.
Đăng ký xong nhấn nút ESC thoát ra làm tiếp cho nhân viên khác.

Lưu ý: Mỗi người có thể lấy tối đa 10 vân tay, thường chỉ lấy 2 vân tay. Khi lấy vân tay tay không bị xước,không dính mực hay bụi bẩn, không di vân tay, vân tay phải dỡ dàng ( nếu vân tay bạn bị nấm hay vân tay không dỡ dàng có thể chấm công bằng id hoặc dùng thẻ giấy hoặc thẻ từ thay cho vân tay). Đặt thẳng đúng tâm, hơi ấn nhẹ cho vân tay xác nhận rõ và chính xác

    •  Như vậy việc đăng ký thành công, nếu không báo như trên yêu cầu đăng ký lại .

Xem hướng dẫn chi tiết hơn tại Đây

  0912922967