Hướng dẫn cài đặt máy chấm công thẻ giấy ronald jack RJ2200a hoặc RJ2200n

Ngày đăng: 22/05/2018 22:09

Siêu thị máy chấm công Hướng dẫn cài đặt máy chấm công thẻ giấy ronald jack RJ2200a hoặc RJ2200n với các tính năng thông dụng nhất.

Hướng dẫn cài đặt các tính năng cơ bản máy chấm công thẻ giấy thông dụng trên thị trường hiện nay.

CÀI ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY

Mở khóa – Mở nắp

Trên màn hình LCD hiển thị chữ P1

Các phím chức năng ở phía mặt trong của nắp.

Phím F1 đến phím F5 là các phím chức năng.

Phím E là phím Enter (để lưu lại)

Phím PRO là để lựa chọn chương trình (P1 đến P3)

Phím + là để tăng một  giá trị

Phím – là để giảm một  giá trị

Cài Đặt Ngày Tháng Năm:

Nhấn F1

Trên màn hình hiện những số theo thứ tự  Năm – Tháng  –  Ngày – Thứ

Giả sử trên màn hình hiển thị 03 01 14, Tue (thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2003), lúc này 03 (năm 2003) nhấp nháy – là số đang ở chế độ cài đặt.

Và ta cài đặt lại là ngày thứ Năm 16 tháng 02 năm 2003

Nhấn tiếp phím E (Enter), sự nhấp nháy chuyển sang 01 (tháng 01)

Nhấn tiếp phím + thì 01 chuyển sang 02 à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 14 (ngày 14).

Nhấn tiếp phím + thì 14 chuyển sang 16 à nhấn phímE, sự nhấp nháy chuyển sang thứ.

Nhấn tiếp phím + để chuyển sang Thu (thứ năm)à nhấn phím E, màn hình không còn hiển thị.

Cài Đặt Giờ

Nhấn F2

Trên màn hình hiển thị theo thứ  tự  Kiểu Hiển Thị Giờ, Giờ, Phút

Giả sử 24 16 56 (16 giờ 56 phút, kiểu hiển thị 24)

Và ta cài đặt 08 giờ 16 phút.

Lúc này trên màn hình số 24 đang nhấp nháy, nhấn phím E à sự nhấp nháy chuyển sang 16 (16 giờ), ta phấm phím – để được 08 à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 56 (56 phút) à nhấn tiếp phím – để được 16 à  nhấn phím E, lúc này trên màn hình không hiện gì cả.

Cài Đặt Khoảng Thời Gian Đổ Chuông

Nhấn phím PRO

Màn hình chuyển sang P2

Nhấn F1

Màn hình xuất hiện số 05 (05 giây).

Giả sử ta cài đặt 10 giây

Bấm phím để được 10 à nhấn phím E để lưu lại, lúc này màn hình không hiện gì cả.

Cài Đặt Giờ Đổ Chuông

Nhấn phím PRO để màn hình P2.

Nhấn F2

Màn hình xuất hiện 01 66 66  (01 là số thứ tự chương trình chuông, 66  66 là giờ và phút)

Giả sử  cài đặt 7h30 và 11h 30 đổ chuông

Lúc này số 01 nhấp nháy à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 à nhấn phím + để được 07 à nhấn phím E, lúc này sự nhấp chuyển sang 66 à nhấn phím + để được 30 à nhấn phím E à tiếp tục nhấn phím E, lúc này màn hình chuyển sang 02 66 66.

Ta tiếp tục cài hồi chuông thứ 2

Lúc này số 02 nhấp nháy à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 à nhấn phím + để được 11 à nhấn phím E, lúc này sự nhấn chuyển sang 66 à nhấn phím + để được 30 à nhấn phím E là tiếp tục nhấn phím E, lúc này màn hình chuyển sang 03 66 66.

Cài Đặt Đổi Màu Ruy Băng

VÍ DỤ

07h31 bắt đầu in màu đỏ.

11h30 bắt đầu in màu xanh

Nhấn phím PRO để màn xuất hiện P2

Nhấn phím F3

Màn hình xuất hiện 01 66 66 (01 số thứ  tự chương trình – số lẻ là chỉ in màu đỏ, số chẳn là in màu xanh, 66 66 chỉ giờ và phút)

Lúc này số 01 đang nhấp nháy à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 à nhấn phím + để được 07 à nhấn phím E, lúc này sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp à nhấn phím + để được 31 à nhấn phím E à tiếp tục nhấn phím E, màn hình xuất hiện 02 66 66.

Ta tiếp tục cài đặt giờ in màu xanh 11h30

Lúc này số 02 đang nhấp nháy à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 à nhấn phím + để được 11 à nhấn phím E, lúc này sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp à nhấn phím + để được 31 à nhấn phím E à tiếp tục nhấn phím E, màn hình xuất hiện 03 66 66.

Cài Đặt Giờ Dịch Cột

Giả sử cài đặt

06h30 bắt đầu dịch sang cột 1.

10h30 bắt đầu dịch sang cột 2.

Nhấn phím PRO để được P2

Nhấn F4

Màn hình xuất hiện 66 66 66 (chỉ thị vị trí cột, giờ và phút)

Số 66 đầu tiên chỉ thị vị trí cột, nếu nhấn phím + hoặc phím trừ nó sẽ thay đổi như sau

11 chỉ thị cột 1

12 chỉ thị cột 2

13 chỉ thị cột 3

14 chỉ thị cột 4

15 chỉ thị cột 5

16 chỉ thị cột 6

Lúc này số 66 đầu tiên nhấp nháy à nhấn phím+ để được 11 à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển  sang 66 kế tiếp à nhấn phím + để được 06 à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 cuối cùng à nhấn phím + để được 30 à nhấn phím E à nhấn tiếp phim E, màn lại xuất hiện 66 66 66.

Ta tiếp tục cài thời gian cột 2

Lúc này số 66 đầu tiên nhấp nháy à nhấn phím+ để được 12 à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển  sang 66 kế tiếp à nhấn phím + để được 10 à nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 cuối cùng à nhấn phím + để được 30 à nhấn phím E à nhấn tiếp phim E, màn lại xuất hiện 66 66 66.

Siêu thị máy chấm công còn cung cấp dịch vụ về máy chấm công thẻ giấy.

  • Sửa máy chấm công thẻ giấy tận nơi
  • Thay mực máy chấm công thẻ giấy tận nơi
  • Bán thẻ dùng cho máy chấm công thẻ giấy.

 

  0912922967