Hướng dẫn cách xem IP trên máy tính

Ngày đăng: 14/06/2018 23:22

Hướng dẫn cách xem IP trên máy tính một cách đơn giản nhất.

Xem IP Lan Hoặc IP vân trên máy tính rất quan trọng để cài đặt IP trên máy chấm công cho cùng với lớp mạng máy tính đang dùng các bạn click vào trang ronaldjack.info để xem thông IP trên máy tính bạn. Khi bạn vào trang web sẽ có màn hình hiện ra.

Hình trên IP 123.21.161.157 là IP wan do nhà  mạng cung cấp.

IP 192.168.100.6 là IP lan trên máy tính bạn đang sử dụng căn cứ vào IP này chúng cài đặt IP máy chấm công cho phù hợp VD: (Ip máy chấm công chúng ta phải đặt là 192.168.100.201)

Xem cách khai báo địa chỉ IP trên máy chấm công vân tay Xem

Cách cài IP trên phần mềm chấm công Ronald Jack cài trên máy tính

Để khai báo IP trên phần mềm chấm công ronald jack là theo các bước:

Máy chấm công — Khai báo máy chấm công — Nhập địa chỉ IP giống trên máy chấm công vào địa chỉ IP và lưu lại

  0912922967