Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Ronald Jack Pro online

Ngày đăng: 03/02/2020 11:26

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Ronald Jack Pro online nhập mã số và tên nhân viên từ phần mềm ronald jack pro tạo lệnh lên máy chấm công vân tay để đăng ký vân tay cho nhân viên.

            1.1 Nhập thông tin nhân viên vào phần mềm chấm công ronald jack pro.

Vào mục Nhân Viên(1) – Quản Lý Nhân Viên(2) – Click vào nhân viên mới và chọn phòng ban cần thêm nhân viên(3) –  Click chuột vào thêm mới – Nhập mã nhân viên và tên nhân viên, mã chấm công và tên chấm công(lưu ý tên chấm công nhập không dấu) (4)– nhập xong nhấn Cập Nhập(5)  hoặc làm theo hình dưới.

 • 1.2 Tải vân tay hoặc xóa vân tay nhân viên lên các chi nhánh. 
  • Vào Nhân Viên(1) – Quản Lý nhân viên(2) – chọn phòng ban() – nhân viên cần chuyển bằng cách click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển(4) – Tạo lệnh cho máy chủ (5)- rồi chúng ta chọn máy chấm công(6) cần tải lên  – Thực hiện (7)
  •  
 •  Hoặc xem video
  • Chọn xong click vào thực hiện nếu tạo lệnh thành công ở sự kiện phần mềm báo (0 ) là tải thành công  nếu (-1) là không thành công.
 • 1.3 Sắp xếp lịch trình cho nhân viên
   • Cài đặt chấm công – Sắp xếp lịch trình cho nhân viên – Chọn cty hoặc phòng ban – Nhấp chuột vào ô mã nhân viên      –       chọn lịch trình ( hành chánh hoặc ca)  – Thực Hiện.(làm đủ 4 bước)
  •  
   1. Xem công và xuất báo biểu:
 • Báo Biểu- Xem công và xuất báo biển  –  nhấp chuột vào ô “ nhân viên mới” chọn công ty hoặc phòng  ban cần xem công – Click chuột vào ô mã nhân viên –  chọn ngày tháng năm – Click  chuột vào xem công.Xuất ra excel: Nhấp chuột vào các biểu tượng Excel “ xuất lưới, chi tiết, thống kê ( 2 lần vào ra) …”


Hướng dẫn ronald jack Software chi tiết.

 1. 1 Hướng dẫn Tải Đồng bộ dấu vân tay tất cả các máy chấm công vân tay   Xem
 2. 2. Hướng dẫn sắp xếp lịch trình làm việc (Gán ca) cho nhân viên Xem
 3. 3. Hướng dẫn xem công và xuất báo cáo ra excel Xem
 4. 4. Hướng dẫn xuất báo cáo điểm danh nhân viên  XEM
 5. 5. Hướng dẫn chỉnh sửa giờ chấm công trên phần chấm công ronald jack Xem
 6. 6. Hướng dẫn Khai báo ca làm việc Xem
 7. 7. Hướng dẫn Khai báo phòng ban và chuyển phòng ban Xem
 8. 8. Hướng dẫn Khai báo chức danh và lưu chức danh Xem
 9. 9.Hướng dẫn Khai báo thông tin công ty  Xem
 10. 10. Hướng dẫn thêm nhân viên mới trực tiếp vào phần mềm ronald jack Xem
 11. 11. Hướng dẫn cập nhật danh sách nhân viên từ excel vào phần mềm chấm công  xem
 12. 11. Hướng dẫn Xóa nhân viên nghỉ việc trên máy chấm công tại các chi nhánh xem
 13. 12. Hướng dẫn phân quyền sử dụng phần mềm chấm công ronald jack xem
 14. 13. Hướng dẫn cách xem IP trên máy tính bạn đang sử dụng Xem
 15. 14. Hướng dẫn phân quyền Administrator cho phần mềm ronald jack Xem
 16. 15 Cài phần mềm chấm công ronald jack pro trên nhiều máy tính Xem
 17. 16. Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công ronald jack pro Xem
 18. 17. Sửa lỗi máy chấm công không kết nối với máy tính xem
 19. 18. Hướng dẫn cấu hình chấm công online mạng Lan và internet  Xem
 20. 19. Hướng dẫn kiểm tra lỗi kết nối máy chấm công với máy tính Xem
 21. 20. Hướng dẫn cấu hình phần mềm ronald jack pro xem qua mạng internet Xem
 22. 21. Hướng dẫn khai báo online cho máy chấm công ronald jack  xem qua mạng internet Xem
 23. 22. Hướng dẫn cấp quyền admin từ phần mềm ronald jack pro lên máy chấm công online Xem
 24. 23 Hướng dẫn xóa dữ liệu từ phần mềm ronald jack pro online Xem

 

 

  0912922967