Máy Chấm Công Vân Tay

Tải phần mềm dùng cho máy chấm công vân tay tải về

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay có công suất 3000 vân tay.

 1. Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay cao suất cao trên 3000 vân tay mới Xem
 2. Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay cao suất cao trên 3000 vân tay  Phiên bản cũ Xem
 3. Cách đăng ký thêm vân tay cho nhân viên cũ hoặc thêm vân tay mới Xem
 4. Hướng dẫn đăng ký quyền quản lý (Admin) cho máy chấm công vân tay xem
 5. Thay đổi quyền quản lý (Admin) cho máy chấm công vân tay xem
 6. Hướng dẫn xóa bộ nhớ bị đầy trên máy chấm công vân tay Xem
 7. Hướng dẫn xóa password quản lý trên máy chấm công vân tay xem
 8. Hướng dẫn thay đổi quyền quản lý hoặc đăng ký mới trên máy chấm công vân tay Xem
 9. Hướng dẫn đặt IP trên máy chấm công vân tay mới Xem  . Máy chấm công phiên bản cũ Xem
 10. Hướng dẫn đặt IP tĩnh trên máy chấm công vân tay Xem
 11. Hướng dẫn cách chỉnh giờ trên máy chấm công vân tay Xem
 12. Hướng dẫn chỉnh âm thanh máy chấm công vân tay Xem
 13. Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công chất lượng cao ra USB và chép vào máy tính Xem
 14. Hướng dẫn tự lắp đặt máy chấm công vân tay xem
 15. Hướng dẫn đặt tên miền trên máy chấm công vân tay Xem
 1.  

 

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay có công suất dưới 2000 vân tay.

 1. Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay cao suất cao trên 1000 vân tay  Xem
 2. Hướng dẫn xóa bộ nhớ bị đầy trên máy chấm công vân tay Xem
 3. Hướng dẫn xóa password quản lý trên máy chấm công vân tay xem
 4. Hướng dẫn đặt IP trên máy chấm công vân tay mới Xem  
 5. Hướng dẫn cách chỉnh giờ trên máy chấm công vân tay Xem
 6. Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công giá rẻ ra USB và chép vào máy tính Xem
 7. Hướng dẫn tự lắp đặt máy chấm công vân tay xem
  0912922967