Máy Chấm Công Vân Tay

Tải phần mềm dùng cho máy chấm công vân tay tải về

  1. Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay cao suất cao trên 3000 vân tay  Xem
  2. Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay giá rẻ công suất nhỏ dưới 2000 vân tay  Xem
  3. Hướng dẫn đặt IP trên máy chấm công vân tay Xem
  4. Hướng dẫn tự lắp đặt máy chấm công vân tay xem

 

 

  0912922967