Giải pháp chấm công vân tay cho công ty xây dựng

Ngày đăng: 06/05/2018 22:02

Giải pháp chấm công vân tay cho công ty xây dựng có nhiều công trình xây dựng nằm nhiều nơi khác nhau muốn quản lý tập trung dữ liệu về văn phòng trung tâm.

Liên hệ: 0908   935   129

Chuyên gia tư vấn giải pháp chấm công vân tay cho công trình xây dựng

Đặc thù ngành xây là chấm công rất phức tạp do công trình nằm nhiều nơi không có người quản lý trực tiếp. Nếu không dùng máy chấm công vân tay mà chấm công bằng cách thủ công thường không chính xác và không cân bằng cho mọi người. Hơn nữa ngày xây dựng thì tay chấm chân công nhân bị trầy xướt nhiều. 

Sau đây siêu thị máy chấm công xin trình bày giải pháp chấm công bằng máy chấm công vân tay cho công trình xây dựng vô cùng hiệu quả và tiết kiệm cho mỗi doanh nghiệp.

Giải pháp chấm công online quản lý chấm công trực tuyến dùng cho công trình xây dựng bằng máy chấm công vân tay và thiết bị modem 3G.

Yêu cầu giải pháp chấm công online cần máy chấm công vân tay có chức năng online và phần mềm chấm công ronald jack online.

 • Giải pháp chấm công online này thì tại các công trình xây dựng không cần có máy tính miễn sao có mạng internet (bằng 3G và hoặc wifi đều được không cần mở port máy chấm công vân tay tại công trình xây dựng)
 • Giải pháp công online thì tại văn phòng công nơi cài đặt phần mềm ronald jack online để quản lý chấm công trực tuyến nhân viên tại các công trình xây dựng.
 • Cách quản lý nhân viên tại các công trình từ phần mềm chấm công server Ronald Jack Pro.
  1. Phần mềm Ronald Jack Pro tự động cập nhật (mã số ID và vân tay) nhân viên mới tại các chi nhánh về Data server tại văn phòng.
  2. Phần mềm Ronald Jack Pro tự động tải dữ liệu chấm công tại chi nhánh về văn phòng.
  3. Tải vân tay, mã số Admin, xóa nhân viên nghỉ việc tại các chi nhánh từ phần mềm chấm công tại văn phòng.
  4. Chuyển nhân viên từ chi nhánh này sang chi nhánh khác từ phần mềm chấm công.
  5. Phân quyền thêm, xóa , sửa (ca làm việc, xem công,…) tại các chi nhánh.
 • Quản lý ca làm việc cho từng cửa hàng.
  1. Tạo ca làm việc theo giờ làm cho từng chi nhánh.
  2. Sắp xếp giờ làm cho từng nhân viên hoặc từng chính nhánh.
 • Tính Công cho nhân viên cuối tháng xuất dữ liệu ra excel.
  1. Xuất thống kê tổng hợp nhân viên làm được bao nhiêu giờ trong ngày hoặc tháng, và bao nhiêu ngày công trong một tháng. Xuất báo cáo đi trễ, về sớm, điểm doanh nhân viên…
 • Yêu cầu giải pháp:
 • Tại văn phòng nơi cài đặt phần chấm công: 1 Máy Tính, 1 IP WAN Tĩnh hoặc Tên miền. 1 IP lan tĩnh, máy server cài đặt SQL 2008. Mở 1 Port tại văn phòng.
 • Tại các chi nhánh phải có mạng internet 3G hoặc ADSL (không mở port)

Liên hệ tư vấn Demo giải pháp: 0908935129

 

  0912922967