ĐT: 0908935129 sửa lỗi phần mềm chấm công tận nơi

Ngày đăng: 28/10/2018 22:25

Siêu thị máy chấm công cung cấp số ĐT: 0908935129 sửa lỗi phần mềm chấm công tận nơi hoặc qua teamviewer.

Liên hệ sửa trực tiếp hoặc qua teamviewer: 0908  935  129

Dịch vụ sửa lỗi phần mềm chấm công mitaco 2012, mitaco 5v2

Dịch vụ sửa lỗi phần mềm chấm công mita pro v1, mita pro v2

Dịch vụ sửa lỗi phần mềm chấm công wise eye tất cả các phiên bản

Dịch vụ sửa lỗi phần mềm chấm công giá rẻ nhất

1) Báo cáo không có dữ liệu và không xuất chấm công ra excel được.

Rất nhiều trường hợp gọi điện đến thường xuyên báo lỗi ‘tại sao in báo cáo không có dữ liệu’. Cách xử lý trường hợp này như thế nào?
=> Cách khắc phục
Khi gặp trường hợp in báo cáo mà không có dữ liệu, ngay lập tức kiểm tra lại bạn tải dữ liệu chấm công về máy tính chưa. Ngược lại thực hiện thao tác: Kết nối MCC -> Chọn kết nối -> Download dữ liệu chấm công -> Tải về máy tính. In báo cáo kiểm tra kết quả, nếu chưa được. Kiểm tra lịch trình cho nhân viên chưa: Lịch nhân viên -> Chọn đúng ca làm việc cho từng người, từng phòng ban và Lưu sắp xếp lịch trình cho nhân viên.
=>Chú ý:
+ Kiểm tra dữ liệu từ máy chấm công đã chuyển vào phần mềm chưa.
+ Cần chọn chính xác thời gian bạn muốn tính công, tính lương cho từng nhân viên.
+ Kiểm tra địa chỉ IP trên máy chấm công, địa chỉ máy tính được cài đặt phần mềm chấm công.
+ Kiểm tra internet, nguồn, dây kết nối máy chấm công.

2) Lỗi không kết nối được với máy chấm công với máy tính.

– Do dây mạng: Xem địa chỉ IP của máy chấm công
=> Bằng cách vào Start -> Run -> Gõ ping “ địa chỉ IP của máy chấm công” –t
– Sai địa chỉ IP: Thông thường trước khi cài đặt máy chấm công để chế độ địa chỉ IP tĩnh, IP động, hệ thống mạng không ổn định thường xuyên nhảy địa chỉ IP khi chúng ta đặt chế độ IP động. Kiểm tra và thay đổi địa chỉ IP xem đúng chưa.
– Chưa đăng ký máy chấm công
=> Từ menu máy chấm công> đăng ký máy chấm công
Chú ý: + Loại kết nối: chọn TCP/IP
+ Số máy (ID) : chọn theo ID máy chấm công ( VD : 1 , ,2 , 3 ….)
+ Địa chỉ IP : nhập địa chỉ IP của máy chấm công
( VD : 192.168.1.201 )
+ Số seri : khi nhấn kết nối , số seri sẽ tự hiện ra
+ Nhập vào số đăng kí được cung cấp khi mua máy chấm công
+ Nhấn ĐĂNG KÍ
+ Hoàn thành bước Đăng kí máy chấm công

Dịch vụ sửa lỗi phần mềm chấm công giá rẻ nhất

  0912922967