Cách xóa bộ nhớ máy chấm công bị đầy trên phần mềm mita pro

Ngày đăng: 28/05/2019 22:45

Siêu thị máy chấm công Cách xóa bộ nhớ máy chấm công bị đầy trên phần mềm mita pro v1, mita pro v2

Máy chấm công vân tay thường không cài đặt tự động xóa thì khi sử dụng một thời gian sẽ bị đầy. Nếu máy chấm công vân tay bị đầy bộ nhớ sẽ không nhận dữ liệu chấm công khi nhân viên chấm công. Có máy chấm công báo hiệu dữ liệu bị đầy có máy không báo. Để xóa dữ liệu bị đầy trên máy chấm công vân tay sử dụng phần mềm chấm công mita pro là theo các bước sau.

Làm theo 5 bước:

Máy chấm công –> Khai báo máy chấm công –> Chọn máy chấm công cần xóa –> Chọn Quản lý dữ liệu — chọn vào xóa dữ liệu chấm công.

 

 

 

 

 

 

 

  0912922967