Cách thêm nhân viên khi dùng thẻ chấm công

Ngày đăng: 10/06/2018 22:17

siêu thị máy chấm công Cách thêm nhân viên khi dùng thẻ chấm công

  1. Thêm nhân viên mới vào phần mềm chấm công ronald jack.

Nhân viên –> Quản Lý Nhân Viên –> Click vào nhân viên mới —> chọn phòng ban cần thêm nhân viên —> chọn Thêm mới —> Nhận mã chấm công, mã nhân viên , tên nhân viên, tên chấm công, mã thẻ(lưu ý nhập 10 số đầu tiên trên thẻ tính từ bên trái sang phải) –> Cập nhật.

2. Tải mã số thẻ nhân viên lên máy chấm công vân tay.

Máy chấm công –> Kết nối máy chấm công –> trình đơn –> Tải nhân viên lên máy chấm công –> Chọn phòng ban –> chọn nhân viên –> chọn chuyển xuống –> Theo máy chọn “chọn tất cả các máy” –> Tải lên máy chấm công.

 

Khi tải nhân viên viên máy chấm công phần mềm báo số nhân viên đã tải lên máy chấm công bao nhiêu nhân viên lúc này mới tải thành công.

  0912922967