Cách thay đổi mật khẩu máy chấm công vân tay bằng 2 cách đơn giản

Ngày đăng: 21/02/2023 18:35

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn Cách thay đổi mật khẩu máy chấm công vân tay bằng 2 cách đơn giản bằng phần mềm ronald jack pro hoặc thay đổi mặt mật khẩu trực tiếp trên máy chấm công ronald jack, zkteco, wise eye, mita, gigata

Liên hệ: 0916 096 479 cung cấp dịch vụ sửa máy chấm công

Máy chấm công cũng như các thiết bị điện tử khác chúng ta phải đặt mật khẩu quản trị để bảo vệ dữ liệu máy chấm công không bị xóa. Mật khẩu quản trị trên máy chấm công có thể là mật mã hoặc vân tay hoặc khuôn mặt hoặc thẻ cảm ứng. Thiết lập quyền quản trị cho máy chấm công. Hay còn gọi là cài đặt mật khẩu cho máy chấm công. Nhằm mục đích khóa các menu hệ thống của máy chấm công lại để nhân viên, công nhân không truy cập vào và làm sai dữ liệu của máy chấm công. Làm theo các bước này bạn cũng có thể, thay đổi admin máy chấm công từ người này sang người khác. Sau khi cài đặt quyền quản trị (admin) cho máy chấm công thì chỉ có những nhân viên được cấp quyền admin mới có thể truy cập vào menu hệ thống của máy chấm công và đăng ký vân tay cho người mới hoặc cài đặt IP máy chấm công hoặc chỉ sửa giờ trên máy chấm công.

mật khẩu máy chấm công

Hình trên là máy chấm công đã đặt mật khẩu quản lý trên máy chấm công khi nhấn nút menu màn hình máy chấm công sẽ hiện lên xác nhận mã

Sau đây mình hướng dẫn 2 cách để cài đặt mật khẩu cho máy chấm công hoặc thay đổi mật khẩu trên máy chấm công:

  1. Thao tác thiết lập quyền admin trực tiếp trên máy chấm công
  2. Sử dụng phần mềm Ronald jack Pro

Thao tác trực tiếp trên máy chấm công để đăng ký quyền quản lý hoặc thay đổi quyền quản lý trên máy chấm công
Nhấn phím M/OK hoặc Menu trên máy chấm công

Truy cập vào menu Người sử dụng để thay đổi admin máy chấm công

Chon memu tất cả người sử dụng. Sau đó nhấn phím M/OK

Tìm nhân viên muốn gán quyền và chọn quyền quản trị cao cấp
Chon nhân viên mà bạn muốn đặt làm quản trị viên. Sau đó nhấn phím M/OK

Nhấn vào dòng menu Vai trò người sử dụng rồi nhấn phím M/OK

Chọn Quản trị cao cấp rồi nhấn phím M/OK

Thoát ra ngoài màn hình chờ và nhấn vào phím M/OK vào lại, bạn sẽ thấy máy chấm công đã bị khóa. Bạn cần quét vân tay của người quản trị viên để mở khóa và truy cập vào menu hệ thống của máy chấm công. Vậy là bạn đã thay đổi admin máy chấm công thành công.

Sử dụng phần mềm Ronald jack Pro để cài đặt mật khẩu cho máy chấm công hoặc sửa mật khẩu phần mềm chấm công

Xem thông tin phần mềm chấm công roanld jack pro miễn phí theo sản phẩm

B1: Từ menu phần mềm chấm công ronlad jack pro chọn Nhân Viên – Quản Lý Nhân Viên  Chọn Nhân Viên Phòng Ban Đó – chọn nhân viên cần cấp quyền – chọn vào mật mã nhập khậu khẩu mới và chọn cấp quyền cho nhân viên đó là “Nhân Viên” hoặc “Quản Lý” – xong chọn Cập Nhật

cách thay đổi quyền quản lý trên máy chấm công

B2: Từ menu phần mềm chấm công chọn – Máy chấm công – Kết nối Máy Chấm Công – Trình Đơn – Tải Nhân Viên Lên Máy Chấm Công – Chọn Phòng ban – Chọn Nhân Viên Cần thay đổi – Chọn chuyển xuống – chọn tải lên máy chấm công

cách cài quyền quản lý trên máy chấm công

  0912922967