Cách sửa thẻ chấm công khi bị mất thẻ hoặc hư thẻ

Ngày đăng: 10/06/2018 22:30

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn Cách sửa thẻ chấm công dùng lại cho nhân khác khi nhân viên bị mất thẻ hoặc hư thẻ

Nhân viên –> Quản Lý Nhân Viên –> Click vào nhân viên mới —> chọn phòng ban cần sửa nhân viên —> chọn nhân viên cần sửa –> click chuột vào chỗ mã thẻ nhập mã thẻ mới –> Cập nhật.

2. Tải mã số thẻ nhân viên lên máy chấm công vân tay.

Máy chấm công –> Kết nối máy chấm công –> trình đơn –> Tải nhân viên lên máy chấm công –> Chọn phòng ban –> chọn nhân viên –> chọn chuyển xuống –> Theo máy chọn “chọn tất cả các máy” –> Tải lên máy chấm công.

 

Khi tải nhân viên viên máy chấm công phần mềm báo số nhân viên đã tải lên máy chấm công bao nhiêu nhân viên lúc này mới tải thành công.

 

  0912922967