Cách kết nối máy chấm công với máy tính nhanh nhất

Ngày đăng: 23/05/2018 21:00

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn  các Cách kết nối máy chấm công với máy tính nhanh nhất hiệu quả nhất.

Tải phần mềm dùng cho máy chấm công vân tay  Tải V

Để thực hiện chấm công cho nhân viên chúng ta phải thực hiện kết nối máy chấm công với máy tính bằng phần mềm chấm công qua công TCP/IP là cách kết nối tải dữ liệu chấm công nhanh nhất. Còn nhiều các kết khác như lấy dữ liệu chấm công bằng cáp USB hoặc cổng RS485, RS232…

  • Cách kết nối máy chấm công với phần mềm trên máy tính theo kiểu TCP/IP theo công nghệ online là cách kết máy chấm công mới nhất hiện đại nhất hiện nay. Đối với cách kết nối máy chấm công online thì dữ liệu từ máy chấm công tự động tải về phần mềm trên máy tính bao gồm(vân tay, thẻ, khuôn mặt, dữ liệu chấm công ra vào của nhân viên). Để thực hiện chúng vào trang chủ RonaldJack.info tải phần mềm chấm công ronald jack pro về cài vào trên máy tính và cấu hình IP trên máy tính là IP tĩnh VD: 192.168.1.222 Ip này cài đặt vào phần lấy dữ liệu từ xa  trên máy chấm công. Và IP Lan thì cài đặt cùng IP với IP Lan công ty. (Ưu điểm giải pháp này là lấy dữ liệu chấm công qua mạng internet không cần mở port hoặc dùng tên miền hoặc IP tĩnh)

Xem hướng dẫn cách kết máy chấm công với máy tính chi tiết nhất.

 

  0912922967