Cách đăng ký thêm vân tay cho nhân viên trên máy chấm công

Ngày đăng: 18/06/2018 23:19

Cách đăng ký thêm vân tay cho nhân viên trên máy chấm công vân tay Ronald Jack, zkteco, mita, gigata, wise eye.

Để đăng ký thêm vân tay cho nhân viên trên máy chấm công vân tay các bạn làm theo các bước dưới đây.

  • Nhấn và giữ phím M/OK. Màn hình giao diện trên máy chấm công sẽ hiện ra như sau: chọn “Người sử dụng

Quản lý nhân viên

Nhấn vào “Tất cả người sử dụng”  này, màn hình sẽ hiển thị ra các menu con như sau:

Lúc này trên máy chấm công sẽ hiện ra toàn danh sách nhân viên, các bạn cần đăng ký hoặc chỉnh sửa vân tay nhấn vào tìm mã số đó nhấn OK.

Khi tìm ra mã số cần chỉnh sửa nhấn Ok và mã số đó chọn chỉnh sửa màn hình hiện ra.

Khi nhấn Ok vào chỉnh sửa nhấn nút mũi tên xuống chọn vân tay nhấn OK

Nhân Ok màn hình hiện ra bàn tay.

Chọn ngón tay cần đăng ký xong nhấn nút M/OK .– Đặt vân tay muốn đăng ký và xác nhận vân tay ba lần đối với 1 ngón tay, và nhấn nút M/Ok chuyển sang ngón thứ 2 cần lấy làm tương tự, đăng ký xong 1 ngón tay màn hình ra như hình dưới là đã đăng ký thành công.

Đăng ký xong nhấn nút ESC thoát ra làm tiếp cho nhân viên khác.

Lưu ý: Mỗi người có thể lấy tối đa 10 vân tay, thường chỉ lấy 2 vân tay. Khi lấy vân tay tay không bị xước,không dính mực hay bụi bẩn, không di vân tay, vân tay phải dỡ dàng ( nếu vân tay bạn bị nấm hay vân tay không dỡ dàng có thể chấm công bằng id hoặc dùng thẻ giấy hoặc thẻ từ thay cho vân tay). Đặt thẳng đúng tâm, hơi ấn nhẹ cho vân tay xác nhận rõ và chính xác.

 

 

  0912922967