Cách chỉnh sửa giờ trên phần mềm chấm công vân tay

Ngày đăng: 18/05/2018 22:02

Siêu thị máy chấm công giới thiệu tính năng Cách chỉnh sửa giờ trên phần mềm chấm công vân tay thông dụng hiện nay.

Tải phần mềm chấm công miễn phí có chức năng thêm xóa sửa giờ chấm công Tải Về

Khi dùng máy chấm công vân tay, máy chấm công thẻ cảm ứng, máy chấm công khuôn mặt kết nối với máy tính nhân viên thương quên chấm công lần vào hoặc lần ra. Theo nguyên tắc chấm công nhân viên chấm công vào và chấm công ra về thì phần mềm mới tổng hợp ngày công tăng ca, hoặc đi trễ, về sớm..Nếu nhân viên quên chấm công chỉ chấm một lần thì phần mềm chỉ thông báo giờ ra vào thôi chứ không tổng hợp công. Vì thế chúng ta phải thêm giờ chấm công vào cho đủ giờ lưu có sự đồng ý ban giám đốc mới được sửa giờ hoặc thêm giờ.

Thêm giờ chấm công nếu nhân viên quên chấm công

Cách thêm giờ nhiều nhân viên cùng lúc dành cho các trường hợp đang là việc cúp điên nhân viên không chấm công được chúng ta thêm giờ vào cho nhân viên

Phần mềm có chức năng phân quyền thêm xóa sửa cho người sử dụng vui lòng liên hệ để được demo phần mềm chấm công ronald jack Pro

  0912922967