Cách chỉnh giờ trên máy chấm công chi tiết nhất

Ngày đăng: 27/05/2018 15:08

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn Cách chỉnh giờ trên máy chấm công chi tiết nhất trên các dòng máy chấm công vân tay.

Liên hệ trực tiếp 0908  935  129

Để chỉ giờ trên máy chấm công vân tay có 2 cách chính là chỉnh giờ trực tiếp trên máy chấm công và chỉnh từ máy tính bằng phần mềm chấm công ronald jack pro.

Cách chỉnh giờ trên máy chấm công trực tiếp

cách chỉnh giờ trên máy chấm công trực tiếp, nghĩa là bạn sẽ thao tác trực tiếp trực tiếp trên máy chấm công. Thao tác trực tiếp trên máy chấm công hay sử dụng phần mềm sẽ dễ dàng hơn. Thực tế thì cả hai cách đều đơn giản như nhau, nhưng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mà người dùng có thể chọn cách nào phù hợp và nhanh chóng hơn. Nếu bạn sử dụng nhiều máy chấm công thì đồng bộ tất cả các máy chấm công trên phần mềm hoặc sử dụng phần mềm chấm công ronald jack online để phần tự đồng bộ.

Trên máy chấm công vân tay –> Nhấn nút M/OK (menu)  – Hệ thống – Thời gian ngày –  thiết lập thời gian- nhập giờ phút giây vào máy chấm công chọn M/OK lưu lại.

Hướng dẫn chỉnh giờ trên máy chấm công từ phần mềm: Đầu tiên phải chỉnh giờ ngày tháng năm trên máy tính cho đúng ngày giờ hiện hành. Mở phần mềm chấm công Ronald Jack Pro vào mục máy chấm công – kết nối máy chấm công – trình đơn – hoạt động khác – Đồng bộ thời gian.

 

 

  0912922967